Ajankohtaista

Lausunnot ja kannanotot20.06.2017

Vammaisjärjestöjen vetoomus henkilökohtaisesta avusta

Vammaisjärjestöt kiinnittävät Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota sen antaessa vammaislainsäädännön uudistamista koskevaa lausuntoa.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot20.06.2017

Esteetöntä rakentamista pitää ohjata maakunnallisesti

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen. 

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot19.06.2017

Esteetön ja kaikille saavutettava liikennejärjestelmä on taloudellinen

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.06.2017

Esteettömyys huomioitava opasteiden ja liikennemerkkien suunnittelussa

Invalidiliitto on lausunut Rakennustietosäätiön ohje-ehdotuksista koskien kiinteistön opasteita sekä liikennemerkkejä ja opasteita.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.06.2017

Vammaisten henkilöiden työnteko-oikeus turvattava

Invalidiliitto lausui hallituksen esitysluonnoksesta laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä siihen liittyvistä laeista

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot15.06.2017

Hoidon saatavuus taattava erikoissairaanhoidossa

Invalidiliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemasta asetuksesta koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä.

Lue lisää

Uutinen15.06.2017

Vammaiset henkilöt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea pyytää huomioimaan vammaisten osallistamisen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot14.06.2017

Erikoissairaanhoidon valtakunnallinen keskittäminen tukee osaamisen vahvistumista

Invalidiliitto kannattaa asiakkaan valinnanvapauden oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluissa myös valtakunnallista keskittämistä laajemmin. Palvelun on pohjauduttava turvalliseen, laadukkaaseen sekä vahvaan osaamiseen perustuvaan palvelun vaikuttavuuteen.

Lue lisää

Uutinen14.06.2017

Ei myytävänä! -kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puolesta

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat tehneet 12.6.2017 kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot12.06.2017

Esteettömyys huomioitava maankäytössä ja rakentamisessa

Invalidiliitto on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lausunnossaan liitto on kiinnittänyt huomiota esteettömyysnäkökohtiin.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot09.06.2017

Asiakassuunnitelma turvaa vammaisen ihmisen arjen

Invalidiliitto oli kuultavana 9.6.2017 eduskunnan hallintovaliokunnassa sote-uudistukseen ja siinä erityisesti valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen.

Lue lisää

Uutinen31.05.2017

Oman toimintakyvyn arviointisovellus kännykässä sai innostuneen vastaanoton

Invalidiliitto, THL ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu kehittivät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille prototyypin sovelluksesta, joka helpottaa toimintakyvyn itsearviointia.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot30.05.2017

Invalidiliitto kuultavana sote-uudistuksesta

Invalidiliitto oli kuultavana 30.5.2017 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sote -uudistukseen liittyen.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot29.05.2017

Matkustajien valitustiet selkeämmiksi Trafissa

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot29.05.2017

Taksiliikenteen enimmäishinnoista

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista.

Lue lisää

Uutinen26.05.2017

Invalidiliiton liittovaalien ehdokaslistat julkaistuLue lisää

Lausunnot ja kannanotot24.05.2017

Vammaisille henkilöille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin

Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon , jossa viittasi strategiaansa esteettömän ja yhdenvertaisen Suomen mahdollistamiseksi.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot24.05.2017

Vammaisten lasten oikeudet eivät toteudu

Invalidiliitto antoi kirjallisen lausunnon ulkoasiainministeriölle, jossa todettiin YK:n vammaissopimuksen ratifiointi 10.6.2016 lähtien edistysaskeleeksi myös vammaisten lasten oikeuksien huomioon ottamiseksi.

Lue lisää

Uutinen10.05.2017

Invalidiliitto Kuntoutuskomitean kuulemistilaisuudessa

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot09.05.2017

Kuntoutuksen uudistamiskomitean kuulemistilaisuus 9.5.2017

Lue lisää

Uutinen02.05.2017

Sambian Chongwessa kokoonnuttiin naisasioiden äärelle

Invalidiliiton kehitysyhteistyön kumppanijärjestö järjesti viime viikolla kolmepäiväisen seminaarin naisjäsenilleen Sambian Chongwessa.

Lue lisää tästä

Uutinen02.05.2017

Invalidiliitto pohti lausunnossaan sote-uudistusta perustuslain ja YK:n vammaissopimuksen näkökulmasta

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot02.05.2017

Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta perustuslain ja YK:n vammaissopimuksen näkökulmasta

Lue lisää

Uutinen28.04.2017

Vammaisten työllistyminen puoliväliriihen vaikuttamistavoitteena

Lue lisää

Uutinen25.04.2017

Avustajakoirat mainittava elintarvikehygienia-asetuksessa

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot25.04.2017

Avustajakoira-asia elintarvikehygienia-asetuksessa

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot11.04.2017

Lausunto terveydenhuollon rajalakiesityksestä

Invalidiliitto haluaa kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomion siitä, että lausuntopyynnössä jakelutahoiksi ei ollut tällä kertaa nimetty yhtään vammaisjärjestöä tai edes vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestöä Vammaisfoorumi ry:tä. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, jonka Suomi on ratifioinut 10.6.2016, kuitenkin velvoittaa artiklan 4.3 kohdan mukaisesti valtiota osallistamaan vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt neuvotteluun kaikissa vammaisia koskevissa poliittisissa ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. Invalidiliitto kuitenkin kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että vastanimitetyssä Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnassa on vammaisjärjestöjen edustus mukana.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot11.04.2017

Lausunto terveydenhuollon rajalakiesityksestä

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot10.04.2017

Lausunto: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisen yhtenäiset perusteet

Viite: STM010:00/2015

Invalidiliitto ry arvioi lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä fyysisesti vammaisten sekä muutoin toimintaesteisten ihmisten sekä harvinaissairaiden ihmisten lähtökohdista. Toimivat apuvälineet ovat välttämättömiä vammaisen henkilön itsenäisyydelle, yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle. Apuvälineiden lähtökohta on kompensoida toimintakyvyn alenemaa. Onnistuneina, asianmukaisina ja yksilöllisinä ratkaisuina apuvälineillä voidaan monessa tilanteessa vähentää myös toisen henkilön avuntarvetta vahvistaen yksityisyyden suojaan sekä lisätä osallisuutta. Apuvälineet tukevat myös esteettömyyden tavoitetta.  ICF-viitekehys tukee asiakaslähtöistä apuvälineen arviointityötä. Invalidiliitto muistuttaa, että apuvälineiden luovutusperusteilla on suuri vaikutus asiakkaan oikeusturvan toteutumiseen käytännön ratkaisutoiminnassa.   

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot10.04.2017

Lausunto apuvälineiden luovuttamisen yhtenäisiksi perusteiksi

Lue lisää