Ajankohtaista

Uutinen 13.1.2021

Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa liukastumisen riskeistä

Talvijalankulun turvallisuutta edistävä Pysy Pystyssä -kampanja, jossa Invalidiliittokin on mukana, on käynnissä 13.-24.1.2021.

Uutinen 7.1.2021

Autoverolaki uudistui 1.1.2021

Autoverolain uudistuksen myötä hakuprosessi vamman perusteella tai erityisestä syytä haettavalle autoveron palautukselle muuttui kaksiosaiseksi. Hakemus liitteineen tehdään nyt myös Verohallinnon omavero.fi-sähköisen asiointipalvelun kautta. Uusia säännöksiä sovelletaan palautushakemuksiin, jotka tulevat vireille 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Lausunnot ja kannanotot 18.12.2020

Vanhusasiavaltuutettu edistäisi ikääntyneiden oikeuksia

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.

Uutinen 17.12.2020

Etäkuntoutus on tärkeä tukimuoto etenkin näin poikkeusaikoina

Etäsopeutumisvalmennusta on järjestetty noin vuoden ajan ja tulokset ovat olleet kannustavia. Kursseille osallistuneilta on saatu myönteistä palautetta, ja etenkin näinä poikkeuksellisina aikoina etätapaamiset on koettu monin tavoin hyödyllisiksi. Etäkursseja järjestetään eri teemoilla myös tulevana vuonna.

Lausunnot ja kannanotot 17.12.2020

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei vielä toteudu asumisessa

Invalidiliitto lausui oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölain arviomuistiosta ja otti kantaa lähinnä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen.

Uutinen 16.12.2020

Petri Pohjoselle tunnustuspalkinto liikunnan yhdenvertaisuustyöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ensimmäistä kertaa palkinnot liikunnan yhdenvertaisuustyöstä sekä Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä.

Uutinen 16.12.2020

Pysy pystyssä: ota vinkit käyttöön talviliukkaiden varalle

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain merkittävinä kustannuksina ja sairauspoissaoloina. Liukastumisen riskipaikkoja ovat esimerkiksi oma piha tai työpaikan parkkipaikka. Pysy pystyssä -kampanja on antanut vinkkejä liukkaiden varalle jo 15 vuotta. Kampanjointi jatkuu tammikuun toisella viikolla.

Uutinen 15.12.2020

Kuntavaalikoulutusta Invalidiliiton jäsenille

Invalidiliitto järjestää alkuvuonna 2021 koulutusta niille jäsenyhdistystensä jäsenille, jotka ovat ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa. Jäsenet saavat koulutusilloissa lisätietoa liiton vaalitavoitteista ja voivat syventää vaikuttamiseen liittyvää osaamistaan.

Uutinen 11.12.2020

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin ulkoasu uudistui

Yhdenvertaisten palvelujen tuottaminen on ajankohtainen teema ja yhä useammat organisaatiot ovat ryhtyneet asian suhteen tuumasta toimeen, ja ovat mm. ottaneet käyttöön Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin.

Uutinen 9.12.2020

Rikotaan Rajoja -livestreamkeikka to 17.12.

Vallitsevien olosuhteiden takia nuoret eivät ole voineet kokoontua yhteen nauttimaan livemusiikista, joten Seitti järjestää vielä vuoden loppuhuipennukseksi Rikotaan Rajoja -streamkeikan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Lausunnot ja kannanotot 7.12.2020

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako on tarpeellinen

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien jaosta.

Uutinen 4.12.2020

Kuopiossa valitettiin kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksista

Kuopiossa Aluehallintoviranomainen otti kantelukirjeen perusteella kantaa vammaisten omavastuuosuuksien epäkohtiin.

Uutinen 3.12.2020

Ilkka Repo vetäytyy toimitusjohtajan tehtävästä

KTM Ilkka Repo on ilmoittanut, ettei voi ottaa vastaan Invalidiliiton toimitusjohtajan tehtävää. Vetäytymistään Repo perustelee henkilökohtaisilla perhesyillä.

Uutinen 3.12.2020

Kansainvälisenä vammaisten päivänä juhlistetaan yhdenvertaista osallistumista

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3. joulukuuta ja silloin juhlistetaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta osallistua yhteiskuntaan. Invalidiliiton jäsenyhdistykset ovat myös voineet palkita jäsenistönsä joukosta Vuoden tukipilarin, joka on esimerkillisellä tavalla jaksanut tukea ja kannustaa muita korona-aikana.

Uutinen 2.12.2020

Miten vammaispalvelulain uudistus etenee?

Ihmisoikeuskeskus järjesti yhteistyössä eduskunnan VAMYT-ryhmän kanssa webinaarin vammaispalvelulain uudistuksesta. Invalidiliiton puheenvuoron piti lakimies Henrik Gustafsson.

Lausunnot ja kannanotot 1.12.2020

Esteettömien taksien hinnoittelua tulee selventää

Invalidiliitto antoi lausunnon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille määräyksestä, joka koskee taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa.

Lausunnot ja kannanotot 27.11.2020

Lisää taksipalveluiden asiakasturvallisuutta

Invalidiliitto lausui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajasta taksipalveluita koskevasta määräyspaketista. Paketti käsittelee taksiliikenteen koulutusorganisaatioita, yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta, erityisryhmien kuljettajakoulutusta sekä taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia.

Uutinen 27.11.2020

Miten erityisryhmät huomioidaan koronarajoitusten tiukentuessa?

Koronaviruspandemiaa torjutaan pääkaupunkiseudulla loppuvuonna varsin vahvoin toimenpitein. Tarkoituksena on suojata väestöä virustartunnoilta rajoittamalla ihmiskontaktien määrää esimerkiksi sulkemalla suuri määrä julkisia tiloja.

Uutinen 24.11.2020

TuleApu-hankkeen päätösseminaari 2.12.2020

TuleApu-hankkeen tavoitteena on rohkaista liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä. Päätösseminaarissa pääset kuulemaan hankkeen tarinan.

Lausunnot ja kannanotot 23.11.2020

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Invalidiliitto antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta.

Uutinen 19.11.2020

Joulukeräyksellä autetaan vähävaraisia vammaisia ihmisiä Suomessa

Tänäkin jouluna Invalidiliitto kerää varoja vähävaraisten vammaisten ihmisten hyväksi. Keräykselle on suuri tarve, sillä moni Invalidiliiton jäsen elää tuloilla, jotka jäävät satoja euroja alle suomalaisen köyhyysrajan.

Uutinen 18.11.2020

Vammaisten lasten ja nuorten asemaa kohennettava

THL:n uusi Tiedä ja Toimi -kortti muistuttaa huomioimaan erityisesti vammaiset lapset ja nuoret hyvinvointikertomuksissa sekä palveluiden kehittämisessä.

Uutinen 18.11.2020

Vammaisyleissopimuksen toimintaohjelma muotoutumassa

Toimintaohjelmaa vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta ollaan rakentamassa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANEn kuulemistilaisuudessa marraskuussa Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen nosti esiin seikkoja, jotka vielä puuttuvat ohjelmasta.

Uutinen 17.11.2020

Etelä-Pohjanmaan vammaissosiaalityön klubi vahvistaa kumppanuutta ja uuden oppimista

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA ja Invalidiliitto ovat käynnistäneet uudenlaista yhteistyötä vammaissosiaalityön vahvistamiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Vammaissosiaalityön klubi -toiminnan nimellä kulkevaa yhdessä tekemisen foorumia pilotoitiin ensimmäisen kerran marraskuussa. Myönteiset kokemukset verkkotapaamisesta sekä osallistujilta noussut tarve yhteiselle keskustelulle ja kehittämiselle kannustavat jatkamaan kokeilua.

Uutinen 16.11.2020

Yrittäjyyttä kannattaa rohkeasti kokeilla

Suomen ensimmäinen vammaisten yrittäjien ryhmä valmistuu yrittäjän ammattitutkintoon tänään maanantaina 16. marraskuuta Careeriasta. Koulutus suunniteltiin Invalidiliiton hallinnoiman Yritystä! -hankkeen ja Näkövammaisten liiton yhteistyönä. Valmistuneiden joukossa on myös Harri Pynnönen, joka perusti Harri’s Food Factory -yrityksensä vuonna 2017.

Uutinen 11.11.2020

Uusi Pyörätuolin kunnossapito-opas on nyt julkaistu!

Pyörätuolin kunnossapito lisää pyörätuolin käyttäjän turvallisuutta ja pyörätuolin käyttömukavuutta. Pyörätuolin käyttäjällä on vastuu huolehtia pyörätuolin kunnossapidosta, mutta tiedätkö mitä pitää ja saa tehdä?

Uutinen 6.11.2020

ESKEH-kurssilta valmistui 28 uutta esteettömyyskartoittajaa

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE järjesti syksyllä jälleen Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan peruskurssin. ESKEH-kurssi järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi verkkokurssina. Poikkeusjärjestelyt poikivat poikkeuksellisen määrän uusia esteettömyyskartoittajia, kun kaikki 28 kurssilaista läpäisivät kurssin.

Uutinen 4.11.2020

THL:n kampanja lisää tietoutta vammaisten kohtaamasta väkivallasta

THL:llä ja turvakodeilla on marraskuun ajan käynnissä tiedotuskampanja turvakotipalveluista vammaisille asiakkaille. Kampanjaa varten THL on tuottanut päivitetyn version Tiedä ja Toimi -kortista, joka antaa ammattilaisille tietoa vammaisista henkilöistä turvakotien asiakkaana. Lisäksi tehtiin uusi asiakasesite, jota ammattilaiset voivat jakaa apua tarvitseville vammaisille henkilöille. Tiedotuskampanja näkyy THL:n Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä ja sillä halutaan lisätä tietoutta vammaisten kohtaamasta väkivallasta sekä muistuttaa, että kenenkään ei tule kärsiä väkivallasta ja apua on saatavilla.

Uutinen 3.11.2020

Esteettömät autopaikat edistävät yhdenvertaista liikkumista

Invalidiliitto kannustaa Kuntaliittoa muistuttamaan kuntia esteettömien autopaikkojen tärkeydestä. Esteettömät autopaikat turvaavat liikkumisesteisten ihmisten yhdenvertaisen liikkumisen.

Uutinen 3.11.2020

Invalidiliitto hakee järjestöasiantuntijaa Tampereelle

Haemme järjestöasiantuntijaa Tampereelle vahvistamaan yhdistys- ja aluetoiminnan tiimiämme. Työalueena Tampereelle sijoittuvalla järjestöasiantuntijalla on Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat.