Ajankohtaista

Lausunnot ja kannanotot 2.11.2020

Invalidiliitto edellyttää taksinkuljettajille käytännön koetta

Invalidiliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien taksipalvelujen korjaussarjaa. Invalidiliitto on keskittynyt lausunnossaan taksipalveluiden turvallisuuteen, laatuun ja saatavuuteen jäsenistömme yhdenvertaisen liikkumisen turvaamiseksi.

Uutinen 28.10.2020

Invalidiliitto aktiivisena pohjoismaisessa järjestötoiminnassa

Pohjoismainen liikuntavammajärjestöjen yhteisjärjestö Nordiska Handikappförbundet NHF järjesti hallituksen kokouksensa ensimmäistä kertaa verkossa 9.10.2020 Teamsin välityksellä.

Uutinen 27.10.2020

Ajankohtaista Seitissä

Nuorisoyhteistyö Seitti on onnistunut järjestämään toimintaa poikkeusoloista huolimatta. Keväällä toiminta siirrettiin nettiin ja Seitin digitoiminta osoittautui toimivaksi ratkaisuksi.

Uutinen 22.10.2020

Kuntavaaleissa huomioitava vammaisten ihmisten palvelut

Invalidiliitto on julkistanut kuntavaalitavoitteensa ja muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus esteettömiin ja saavutettaviin lähipalveluihin. Vammaiset ihmiset on huomioitava palveluita käyttävinä kuntalaisina.

Uutinen 19.10.2020

Vammaisten vähemmistöjen asemassa vielä paljon parannettavaa

Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson nosti esiin saamenkielisten, maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vammaisten ihmisten kokemat haasteet puheenvuorossaan, jonka hän piti oikeusministeriön rasismin- ja syrjinnänvastaisen sekä hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman kuulemistilaisuudessa 19. lokakuuta.

Lausunnot ja kannanotot 15.10.2020

Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuutta parannettava

Valtioneuvostossa valmistellaan paraikaa sisäisen turvallisuuden selontekoa. Invalidiliitto on antanut asiasta lausunnon.

Uutinen 15.10.2020

Vertaistukihenkilö on kuin suojelusenkeli – taustalla vaikuttava kanssakulkija

Yhdysvalloista lähtöisin olevaa kansainvälistä vertaistuen päivää (Global Peer Supporter Celebration Day) vietetään vuosittain lokakuun kolmantena torstaina. Tänä vuonna vertaistukijoita kiitetään to 15.10. Suuri kiitos! -kampanjan tarkoituksena on juhlistaa vapaaehtoisten auttajien arvokasta työtä.

Uutinen 15.10.2020

Vaikuta harvinaisena -koulutuskiertue jatkuu taas

Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjestää tänä vuonna kaikilla yliopistosairaalapaikkakunnilla koulutuskiertueen, joka keskittyy asiakasosallisuuteen. Tilaisuudet on tarkoitettu kyseisen sairaanhoitopiirin alueella asuville harvinaissairaille ja heidän läheisilleen sekä muilla asiasta kiinnostuneille. Syksyllä järjestetään Kuopion, Tampereen ja Turun tilaisuudet.

Uutinen 8.10.2020

Laura Räty Validian uudeksi toimitusjohtajaksi

Laura Räty, 43, on valittu vammaisten asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Validia Oy:n toimitusjohtajaksi. Räty siirtyy Validian johtoon Terveystalon julkisista palveluista vastaavan johtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministerinä sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtajana vastaten pääkaupungin sosiaali- ja terveystoimesta sekä varhaiskasvatuksesta. Räty aloittaa uudessa tehtävässään Validiassa 11. tammikuuta 2021.

Uutinen 7.10.2020

Tempaus: Esteettömät pysäköintipaikat niitä tarvitsevien käyttöön

Esteettömiä pysäköintipaikkoja tarvitsevat ovat tottuneet siihen, että paikat ovat usein varattuja, vaikka kaikista ajoneuvoista ei löydy liikkumisesteisen pysäköintitunnusta. Lisäksi paikkojen määrässä, sijainnissa tai niiden merkitsemisessä saattaa olla puutteita. Pahimmassa tapauksessa vapaiden, esteettömien pysäköintipaikkojen puuttuminen saattaa estää vammaisen henkilön asioimisen.

Lausunnot ja kannanotot 6.10.2020

Erillinen viharikossäännös luotava rikoslakiin

Invalidiliitto antoi lausunnon oikeusministeriölle viharikoksista.

Uutinen 1.10.2020

Oma auto tuo itsenäisyyttä  

Auton hankkimiseen liittyvillä tuilla, kuten autoveron palautuksella tai huojennuksella ja auton hankintatuella voi olla ratkaiseva merkitys vammaiselle ihmiselle, kun hän on hankkimassa omaa autoa. Tämä kävi ilmi Invalidiliiton teettämästä kyselystä, jossa kysyttiin auton hankintaan liittyvien taloudellisten tukitoimien merkityksestä oman auton hankkimisessa. 

Uutinen 30.9.2020

Asiakasmaksut aiheuttavat ahdinkoa

Tasan vuosi sitten 30.9.2019 päättyi EAPN-Finin Terveys- ja köyhyystyöryhmän verkkokysely, jossa selvitettiin, miten ihmiset selviytyvät julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen omavastuuosuuksista.

Lausunnot ja kannanotot 30.9.2020

Invalidiliitto kannattaa tartuntatautilain muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi liittyvistä eri toimista. Tällaisia toimia olisi esimerkiksi aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysministeriön päätös poiketa kunnallisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaiden palvelujen turvaamiseksi.

Uutinen 24.9.2020

Alueilla suunniteltiin ensi vuoden toimintaa etänä

Invalidiliiton paikallisyhdistykset kokoontuivat tiistaina 22.9. suunnittelemaan vuoden 2021 toimintaa sekä pohtimaan yhdessä järjestettäviä tapahtumia ja koulutuksia alueillaan.

Lausunnot ja kannanotot 24.9.2020

Sote-uudistuksen heikkoutena vammaisiin liittyvän tiedon puute

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan liittyy monia vammaisten ihmisten palveluihin vaikuttavia uudistuksia. Yksi tällainen suuri kokonaisuus on sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteellinen uudistus, jota koskeva hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella. Myös Invalidiliitto on antanut asiasta lausuntonsa.

Uutinen 22.9.2020

Hyvinvointia ja terveysvinkkejä verkkovertaisryhmästä apuvälineen käyttäjille

Apuvälineen käyttäjä, haluatko edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiasi?   Tule mukaan Invalidiliiton TuleApu-hankkeen 5.10.2020 klo 18.30 - 19.30 aloittavaan verkkovertaisryhmään keskustelemaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.   

Uutinen 16.9.2020

Invalidiliitto: Vammaisia ihmisiä ehdolle kuntavaaleissa

Kuntavaalit lähestyvät. Invalidiliitto ja kahdeksaa eri puoluetta edustavat kansanedustajat kannustavat vammaisia ihmisiä mukaan vaaleihin. Jos on halua vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja asiantuntemusta annettavana, ei vamma saa muodostua esteeksi ehdokkuudelle.

Uutinen 10.9.2020

Pirkanmaan alueen henkilökohtaisen avun palveluja uudistetaan

Tampereen kaupunki valmistelee yhdessä Pirkanmaan kuntien kanssa henkilökohtaisen avun palveluiden yhteishankintaa sekä yhteisen palvelusetelin käyttöönottoa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun henkilökohtaisen avun hankintaa sekä palveluseteliä valmistellaan yhdessä kaikkien Pirkanmaan kuntien kanssa. Asiakirjat ovat olleet kommenteilla. Invalidiliitto on vaikuttanut ja antanut kommenttinsa valmisteluun.

Uutinen 9.9.2020

Johanna Kareen MINÄ OLEN -valokuvanäyttely: Ehjänä proteesista huolimatta

Valokuvataiteilija Johanna Kare jatkaa MINÄ OLEN -näyttelyssään omaa KATSO IHMINEN™ -konseptiaan. Sen tarkoituksena on herättää keskustelua tärkeistä, mutta marginaaliin jääneistä ilmiöistä ja ihmisistä. Musiikkitalossa 16. syyskuuta avautuvassa valokuvanäyttelyssä on esillä kymmenen erilaista tarinaa ihmisistä, jotka käyttävät proteesia. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Invalidiliiton kanssa.

Uutinen 9.9.2020

Kokemustieto avaa uusia näkökulmia erilaisten organisaatioiden käyttöön

Kaikki, jotka opiskelevat ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla, hyötyvät asiakkaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä. Satakunnan kokemustoiminnan ohjausryhmä haluaa muistuttaa, miten tärkeätä kokemustiedon hyödyntäminen on eri alojen opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa sekä myös palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Uutinen 8.9.2020

Nuorten valokuvanäyttely kuvaa erilaisia näkökulmia

Parasta nuori -toiminnassa Pohjois-Savon nuoret halusivat löytää uusia näkökulmia arkisiinkin asioihin. Valokuvahaasteen avulla etsittiin tapoja kuvata mm. hiljaisuutta, ja lopputulokset ovat nähtävillä verkkogalleriassa.

Uutinen 8.9.2020

Liikkumisen apuvälineen käyttäjien verkkotapaamiset lokakuussa

Tule mukaan Invalidiliiton TuleApu-hankkeen järjestämiin verkkotapaamisiin keskustelemaan liikkumisen apuvälineiden ergonomisesta käytöstä. Olisiko sinulla jakaa joku hyvä vinkki muille paikalla oleville apuvälineen käyttäjille? Paikalla myös TuleApu-hankkeen apuvälinekummit kertomassa omista kokemuksistaan.

Lausunnot ja kannanotot 31.8.2020

Seksuaalirikoksen näkyväksi kriteeriksi nousemassa vapaaehtoisuuden puute

Invalidiliitto on jo vuosien ajan vaikuttanut seksuaalirikoslainsäädännön kehittämiseen, jotta vammaisten ihmisten seksuaalinen itsemääräämisoikeus toteutuisi yhdenvertaisesti muiden kanssa. Eräiden tutkimusten mukaan vammaisten naisten riski joutua seksuaalirikoksen uhriksi on moninkertainen muihin naisiin verrattuna. Myös THL:n kouluterveyskysely (2017) on osoittanut, että vammaiset nuoret kokevat muita useammin seksuaalista väkivaltaa.

Uutinen 26.8.2020

Vammaisten ihmisten palvelut turvattava myös heikentyneessä taloustilanteessa

Invalidiliitto ry muistuttaa budjettiriiheen valmistautuvaa valtioneuvostoa vammaisten ihmisten palveluiden tärkeydestä.

Uutinen 16.8.2020

Invalidiliitto hakee toimitusjohtajaa

Nykyisen jäädessä vuodenvaihteessa eläkkeelle haemme nyt Invalidiliitolle uutta toimitusjohtajaa.

Lausunnot ja kannanotot 10.8.2020

Invalidiliitto kannattaa valmiussuunnittelua sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistelussa lakiluonnos, jossa esitetään valtakunnallisesti yhtenäisten periaatteiden mukaisesti koottavia ja analysoitavia valmiussuunnitelmia sekä tilannekuvaa koskevia säännöksiä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lausunnot ja kannanotot 6.8.2020

Julkisten hankintojen kansallinen strategia on kannatettava

Invalidiliitto lausui Suomen julkisten hankintojen kansallisesta strategialuonnoksesta.

Uutinen 4.8.2020

Neuvoja monenlaisiin vammaisuutta koskeviin kysymyksiin

Invalidiliiton neuvontapalvelu on tukenasi, kun kaipaat apua vammautumiseen, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kysyjä ohjataan muiden asiantuntijoiden palveluiden pariin.

Lausunnot ja kannanotot 4.8.2020

Toimivia, turvallisia ja saavutettavia taksipalveluja

Invalidiliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon liikennepalvelulakia koskevaan hallituksen esitysluonnokseen, jossa tavoitteena on vahvistaa taksipalveluiden toimivuutta, saavutettavuutta sekä turvallisuutta. Esitysluonnoksessa on huomioitu myös erityisryhmien kokemuksia taksipalveluista.