Ajankohtaista

Uutinen26.04.2018

Ei myytävänä -kansalaisaloite ratkaisuvaiheessa

"Ei myytävänä!" -kansalaisaloitteesta järjestettiin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa, jonne oli kutsuttu aloitteen allekirjoittajia.

Lue lisää

Uutinen25.04.2018

Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Puheenjohtajaksi nimitettiin Petri Pohjonen (FT, DI) ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aula (VTL).

Lue lisää

Uutinen25.04.2018

Paikkatietoja voi käyttää esteettömyyden arvioinnissa

Jalankulkualueiden esteettömyyteen ja käveltävyyteen vaikuttavat muun muassa kaupunkirakenteen tiiviys, jalankulkualueen kunto, laatu ja valaistus, maanpinnan kaltevuus sekä palveluiden ja joukkoliikenteen saavutettavuus.

Lue lisää

Uutinen24.04.2018

Oikeilla palveluilla oikeanlaisia ratkaisuja

Invalidiliitto on käynyt muiden vammaisjärjestöjen ja eduskuntaryhmien kanssa keskustelua tulevasta vammaislainsäädännöstä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot23.04.2018

Velvoittavampia kirjauksia sote-asiakasmaksuista (20.4.2018)

Invalidiliitto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön 20.4.2018 kuulemistilaisuuteen ja antoi kirjallisen lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiluonnoksesta.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot20.04.2018

Maakuntarakenteen avulla yhdenvertaisia ja yksilöllisiä vammaispalveluja (11.4.2018)

Invalidiliitto on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle sen pyynnöstä asiantuntijalausunnon hallituksen esityksen valinnanvapausmallista.

Lue lisää

Uutinen19.04.2018

Järjestöjen videot SOSTE-kanavalla

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen videoita eri sairauksista tai vammoista, ihmisryhmistä ja elämäntilanteista on nyt koottu SOSTEn Youtube-kanavan soittolistalle. Videot löytyvät soittolistalta niiden julkaisupäivän mukaisessa järjestyksessä tuoreimmasta vanhimpaan.

Lue lisää

Uutinen16.04.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloite etenee

Ei myytävänä! -kansalaisaloite on eduskunnan talousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa tiistaina 17.4. klo 12 alkaen. Kuuleminen on talous-, perustuslaki- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot09.04.2018

Autojen ja perävaunujen teknisistä vaatimuksista (3.4.2018)

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Trafillle koskien määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista.

Lue lisää

Uutinen06.04.2018

Kuntoutuspalveluiden tulee olla laadukkaita

Kelan vastikään julkaisemasta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksesta on noussut paljon keskustelua. Invalidiliitto korostaa, että kaikilla ihmisillä on oltava tarvittaessa pääsy yhdenvertaisesti tarpeen ja tavoitteiden mukaiseen kuntoutuspalveluun.

Lue lisää

Uutinen04.04.2018

Suomen liukkain kylä on löytynyt

Pääkallokelit-kilpailulla etsittiin Suomen liukkainta kylää.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot03.04.2018

Autoverolain muuttamisesta (28.3.2018)

Invaliidiliitto on antanut lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot27.03.2018

Taksimatkojen hinnoista (27.3.2018)

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa taksimatkan hintatietojen ilmoittamisesta ja taksiliikennepalvelun kokonaishintaa koskevasta Trafin määräysluonnoksesta.

Lue lisää

Uutinen27.03.2018

Miten YK:n vammaissopimus toteutuu vammaisten ihmisten arjessa?

Vammaisilla ihmisillä on nyt mahdollisuus vastata Vammaisfoorumin kyselyyn ja kertoa, miten YK:n vammaissopimus toteutuu heidän omassa arjessaan.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot26.03.2018

Valinnanvapaus antaa mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin (26.3.2018)

Invalidiliitto lausui valinnanvapausluonnoksesta joulukuussa 2017. Ilolla huomioimme, että nyt maaliskuussa 2018 käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen on tehty joitain Invalidiliiton esittämiä muutoksia.

Lue lisää

Uutinen21.03.2018

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen poikkeavat aukioloajat keväällä 2018

Pääsiäispyhinä, vappuna ja helatorstaina Vammaisten tulkkauspalvelukeskus on suljettu. Pääsiäisenä tulkkauspalvelukeskus palvelee asiakkaita kiirastorstaina 29.3. klo 7.30–15 ja pääsiäislauantaina 31.3. klo 8–15.

Lue lisää

Uutinen16.03.2018

Mentorointia yrittäjille

Yritystä!-hanke on Invalidiliiton hallinnoima kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot15.03.2018

Rahankeräys uudistuu (15.3.2018)

Sisäministeriön johdolla valmisteltua rahankeräyslain uudistamista on tehty avoimesti ja vuorovaikutteisesti, kansalaisjärjestöjä aidosti kuunnellen.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot15.03.2018

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus käyttöön (14.3.2018)

Invalidiliitto on antanut lausunnon koskien Tieliikennelain uudistamista.

Lue lisää

Uutinen15.03.2018

Trafin uudistus enteilee turvatonta kyytiä

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa Invalidiliiton vastaava esteettömyysasiantuntija Marika Nordlund ja lakimies Elina Nieminen kirjoittavat siitä, miten Trafin muutosesitykset esteettömästä autosta ovat vaarantamassa pyörätuolissa matkustavan liikuntavammaisen turvallisuuden.

Lue lisää

Uutinen13.03.2018

Webinaareja toimeentulosta

Invalidiliiton kotisivuilta löytyy nyt kolmen webinaarin sarja toimeentulosta.

Lue lisää

Uutinen13.03.2018

Huolehdi tasapainosta niin pysyt pystyssä

Töölön tapaturma-aseman toimialajohtaja Jaakko Pajarinen sanoi helmikuussa Helsingin Sanomissa, että liukastuminen on tapahtumana niin äkkinäinen, ettei siinä ehdi miettiä asentoa.

Lue lisää

Uutinen08.03.2018

Esteettömyys on huomioitava kaikissa vammaisille järjestettävissä palveluissa

Invalidiliitto on mukana Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Kansalaisaloite vaatii, että hankintalain mukaista avointa kilpailutusta ei sovelleta sellaisiin vammaispalveluihin, jotka koskevat vammaisten ihmisten välttämätöntä apua ja tukea. Lähtökohtana on oltava vammaisten ihmisten osallisuus heitä koskevissa asioissa.

Lue lisää

Uutinen07.03.2018

Ensimmäisiä saavutettavuuskartoittajia koulutetaan huhti-toukokuussa

Saavutettavuuskartoituksella selvitetään palvelujen ja viestinnän toimivuutta ja yhdenvertaisuuden toteutumista palvelujen käytössä. Kartoitus tarjoaa palvelun järjestäjälle arvokasta tietoa toiminnan kehittämisestä ja täydentää esteettömyyskartoituksen tuottamaa tietoa fyysisten tilojen toimivuudesta.

Lue lisää

Uutinen06.03.2018

Muistilista talvikunnossapidolle

Talvikunnossapito on tärkeää, sillä hyvin hoidetut kävelyreitit ja pihat, liukkaudentorjunta ja valaistus ehkäisevät liukastumistapaturmia.

Lue lisää

Uutinen22.02.2018

Miten järjestää esteetön tapahtuma?

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn Esteettömän tapahtumat -kriteerit tarjoaa kätevän tarkistuslistan tapahtumajärjestäjälle, joka haluaa tehdä tapahtumastaan esteettömän.

Lue lisää

Uutinen21.02.2018

Unboxing humans -videoteos kertoo ihmisten määrittelystä

“Unboxing humans” on taiteilija Katriina Haikalan normikriittinen, yhteisöllinen videotaideteos, joka tutkii yksilön ja yhteisön suhdetta - sitä kuinka huomaamattamme ja helposti laitamme ihmiset ympärillämme laatikoihin, jotta meidän olisi helpompi ymmärtää itseämme ja ympäröivän maailman kompleksisuutta.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot21.02.2018

Autoveroetu kahden pyörätuolin esteettömälle taksille (19.2.2018)

Invalidiliitto ei kannata autoveroedun antamista alle kahden pyörätuolipaikan takseille, eli enintään kuudelle matkustajapaikan takseille.

Lue lisää

Uutinen20.02.2018

Vammaisliikunnan Tuki ry:n avustukset haussa

Vammaisliikunnan Tuki ry myöntää avustuksia fyysisesti vammaisten henkilöiden liikuntatoimintaan. Tukea jaetaan ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen.

Lue lisää

Uutinen16.02.2018

Invalidiliitto hakee sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa

Haemme yhteiskuntasuhdeyksikköömme kuntoutukseen, apuvälineisiin ja sosiaaliturvaan perehtynyttä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa vahvistamaan osaamistamme sote-uudistukseen liittyen.

Lue lisää