Ajankohtaista

Uutinen23.05.2018

Tarinoista voimaa -hanke etsii työelämän tarinoita

Etsimme työelämän yhdenvertaisuutta edistäviin videohaastatteluihin vammaisia korkeakouluopiskelijoita tai jo työelämään siirtyneitä korkeakoulutettuja.

Lue lisää

Uutinen23.05.2018

Vammaispalveluiden oikeusturva täsmennettävä valinnanvapaudessa

Invalidiliitto on antanut eduskunnan lakivaliokunnalle asiantuntijalausuntonsa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oikeusturvaan sekä muutoksenhakuun liittyvistä kysymyksistä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot23.05.2018

Vammaispalveluiden oikeusturva täsmennettävä valinnanvapaudessa (23.5.18)

Invalidiliitto on antanut eduskunnan lakivaliokunnalle asiantuntijalausuntonsa HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oikeusturvaan sekä muutoksenhakuun liittyvistä kysymyksistä.

Lue lisää

Uutinen21.05.2018

Blogeja esteettömyydestä

Helppo liikkua -viikon aikana 14.–20.toukokuuta bloggaajat kirjoittivat esteettömyydestä omasta näkökulmastaan.

Lue lisää

Uutinen17.05.2018

Henkilökohtainen budjetti turvattava kaikissa vammaispalveluissa

Invalidiliitto oli kuultavana 16.5.2018 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen. Kuuleminen koski nimenomaan valinnanvapauslaissa ehdotettua henkilökohtaista budjettia.

Lue lisää

Uutinen17.05.2018

Esteettömyys ei ole mielipide

Kun rakennetun ympäristön esteettömyyttä selvitetään, arvioinnin pitää perustua yhteisesti sovittuihin asioihin.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot17.05.2018

Henkilökohtainen budjetti turvattava kaikissa vammaispalveluissa (17.5.18)

Invalidiliitto oli kuultavana 16.5.2018 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen. Kuuleminen koski nimenomaan valinnanvapauslaissa ehdotettua henkilökohtaista budjettia.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot17.05.2018

Esteettömyys huomioitava maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa (17.5.18)

Invalidiliitto vastasi ympäristöministeriön kommenttipyyntöön koskien keskustelupaperia maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivoiksi.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.05.2018

Henkilökohtainen budjetti turvattava kaikissa vammaispalveluissa (16.5.18)

Invalidiliitto oli kuultavana 16.5.2018 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen. Kuuleminen koski nimenomaan valinnanvapauslaissa ehdotettua henkilökohtaista budjettia.

Lue lisää

Uutinen14.05.2018

Yhdenvertaisena työelämässä -tapahtumassa näkökulmana vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisena työelämässä -seminaari ja messutapahtuma järjestetään maanantaina 28.5.2018 klo 10–16 Messukeskuksen Kokoustamossa Helsingissä.

Lue lisää

Uutinen14.05.2018

Helppo liikkua -tapahtumia ympäri Suomea

Vietämme Helppo liikkua -viikkoa tänä keväänä Invalidiliiton juhlavuoden merkeissä, sillä juhlavuoden teemana on esteettömyys ja yhdenvertaisuus. "Esteettömyys kuuluu kaikille" -teemaa tuomme esille Helppo liikkua -viikolla toukokuussa 14.–20.toukokuuta ja Esteettömyyspäivänä 17. toukokuuta.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot11.05.2018

Esteettömyys sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnassa (11.5.2018)

Invalidiliitto vastasi STM:n lausuntopyyntökyselyyn sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa koskevista asiakirjamalleista.

Lue lisää

Uutinen09.05.2018

Helppo liikkua -viikolla etsitään hyvää esteettömyystekoa

Invalidiliitto viettää Helppo liikkua -viikkoa tänä keväänä Invalidiliiton 80-vuotisjuhlavuoden merkeissä, sillä juhlavuoden teemana on esteettömyys ja yhdenvertaisuus. "Esteettömyys kuuluu kaikille" -teemaa tuomme esille Helppo liikkua -viikolla toukokuussa 14.–20.toukokuuta ja Esteettömyyspäivänä 17. toukokuuta.

Lue lisää

Uutinen09.05.2018

Invalidiliiton yhdistys- ja aluetoimintaan uusia työntekijöitä

Invalidiliiton yhdistys- ja aluetoimintaan on saatu vahvistusta uusista työntekijöistä. Jokaisella liiton alueella työskentelee jatkossa oma järjestöasiantuntija.

Lue lisää

Uutinen08.05.2018

Merkitse paikkoja joissa on helppo liikkua

Invalidiliiton Helppo liikkua -verkkosivuston karttapalveluun voit merkata paikkoja, joissa on helppo tai vaikea liikkua.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot02.05.2018

Liitto lausui YK:n vammaissopimuksen 1. maaraportista (27.4.2018)

Ulkoministeriö koordinoi YK:n vammaissopimuksen ensimmäistä maaraporttia YK:lle. Suomi valmistautuu kesäkuussa antamaan maaraportin, kun kaksi vuotta on tullut täyteen YK:n vammaissopimuksen ratifioinnista (10.6.2016).

Lue lisää

Uutinen02.05.2018

Invalidiliitto Maailma kylässä -festivaaleilla

Invalidiliiton kehitysyhteistyö Sambiassa ja Etiopiassa on taas esillä Maailma Kylässä festivaaleilla 26.–27.5.2018 Mahdollisuuksien tori -teltassa Helsingin Kaisaniemessä. Löydät meidät paikasta B147.

Lue lisää

Uutinen30.04.2018

Webinaareja esteettömyydestä

Vietämme Helppo liikkua -viikkoa tänä keväänä Invalidiliiton 80-vuotisjuhlavuoden merkeissä, sillä juhlavuoden teemana on esteettömyys ja yhdenvertaisuus.

Lue lisää

Uutinen27.04.2018

Ympäristöministeriön uusi ohje kannustaa esteettömään rakentamiseen

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen esteettömästä rakentamista. Ohje täydentää vuoden alussa voimaan tullutta rakennusten esteettömyyttä koskevaa valtioneuvoston asetusta (241/2017).

Lue lisää

Uutinen26.04.2018

Ei myytävänä -kansalaisaloite ratkaisuvaiheessa

"Ei myytävänä!" -kansalaisaloitteesta järjestettiin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa, jonne oli kutsuttu aloitteen allekirjoittajia.

Lue lisää

Uutinen25.04.2018

Itlan uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pohjonen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunta nimitti ensimmäistä kertaa jäsenet Itlan hallitukseen. Puheenjohtajaksi nimitettiin Petri Pohjonen (FT, DI) ja varapuheenjohtajaksi Maria Kaisa Aula (VTL).

Lue lisää

Uutinen25.04.2018

Paikkatietoja voi käyttää esteettömyyden arvioinnissa

Jalankulkualueiden esteettömyyteen ja käveltävyyteen vaikuttavat muun muassa kaupunkirakenteen tiiviys, jalankulkualueen kunto, laatu ja valaistus, maanpinnan kaltevuus sekä palveluiden ja joukkoliikenteen saavutettavuus.

Lue lisää

Uutinen24.04.2018

Oikeilla palveluilla oikeanlaisia ratkaisuja

Invalidiliitto on käynyt muiden vammaisjärjestöjen ja eduskuntaryhmien kanssa keskustelua tulevasta vammaislainsäädännöstä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot23.04.2018

Velvoittavampia kirjauksia sote-asiakasmaksuista (20.4.2018)

Invalidiliitto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön 20.4.2018 kuulemistilaisuuteen ja antoi kirjallisen lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiluonnoksesta.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot20.04.2018

Maakuntarakenteen avulla yhdenvertaisia ja yksilöllisiä vammaispalveluja (11.4.2018)

Invalidiliitto on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle sen pyynnöstä asiantuntijalausunnon hallituksen esityksen valinnanvapausmallista.

Lue lisää

Uutinen19.04.2018

Järjestöjen videot SOSTE-kanavalla

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen videoita eri sairauksista tai vammoista, ihmisryhmistä ja elämäntilanteista on nyt koottu SOSTEn Youtube-kanavan soittolistalle. Videot löytyvät soittolistalta niiden julkaisupäivän mukaisessa järjestyksessä tuoreimmasta vanhimpaan.

Lue lisää

Uutinen16.04.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloite etenee

Ei myytävänä! -kansalaisaloite on eduskunnan talousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa tiistaina 17.4. klo 12 alkaen. Kuuleminen on talous-, perustuslaki- sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot09.04.2018

Autojen ja perävaunujen teknisistä vaatimuksista (3.4.2018)

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Trafillle koskien määräysluonnoksesta autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista.

Lue lisää

Uutinen06.04.2018

Kuntoutuspalveluiden tulee olla laadukkaita

Kelan vastikään julkaisemasta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksesta on noussut paljon keskustelua. Invalidiliitto korostaa, että kaikilla ihmisillä on oltava tarvittaessa pääsy yhdenvertaisesti tarpeen ja tavoitteiden mukaiseen kuntoutuspalveluun.

Lue lisää

Uutinen04.04.2018

Suomen liukkain kylä on löytynyt

Pääkallokelit-kilpailulla etsittiin Suomen liukkainta kylää.

Lue lisää