Ajankohtaista

Uutinen12.04.2019

Reilu meininki reilussa yhdistyksessä

Yhdistysten toiminnassa hyvien kohtaamisten lisäksi syntyy aika ajoin ristiriitoja. Aina emme voi estää tilanteita syntymästä, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten niihin reagoimme.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot12.04.2019

Pankkitunnukset muuttuvat – uhka vai mahdollisuus?

Invalidiliitto antoi lausunnon Finanssivalvonnalle pankkitunnusten muutoksista, mikä tapahtuu 14.9.2019. EU:n sääntelyn on katsottu edellyttävän, ettei paperisia tunnuslukulistoja voitaisi tämän jälkeen käyttää sähköisessä tunnistautumisessa.

Lue lisää

Uutinen11.04.2019

Mitä kuuluu pohjoismaisille liikuntavammajärjestöille?

Nordiska Handikappförbundet (NHF) piti jälleen hallituksen kokouksen. NHF on 73-vuotias pohjoismainen liikuntavammajärjestö, jossa on edustus jokaisesta pohjoismaasta. NHF:n hallitus kokoontuu säännöllisesti kahdesti vuodessa jossakin pohjoismaassa, joista toisen kokouksen yhteydessä järjestetään seminaari valitusta teemasta. Lokakuussa 2019 Tanskassa järjestetään seminaari henkilökohtaisesta avusta.

Lue lisää

Uutinen11.04.2019

Asiakkaat tunnistavat vammaissosiaalityöntekijöiden kiireen

Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä: asiakkaiden kokemuksia –julkaisun keskiössä ovat vammaisten ihmisten kokemukset vammaissosiaalityön prosesseista osallisuuden näkökulmasta. Julkaisu on osa valtakunnallisen Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) -hankkeen tuloksia.

Lue lisää

Uutinen05.04.2019

Huhtikuussa koulutetaan lisää apuvälinekummeja

Asfaltti on nyt sula ja on aika kouluttaa lisää apuvälinekummeja. Tule mukaan apuvälinekummikoulutukseen ja ilmoittaudu viimeistään 23.4.

Lue lisää

Uutinen05.04.2019

Työllisyyden työkalupakkiin lisää keinoja

Helsingin Sanomat (23.3.) analysoi työllisyysasteen nostamisen keinoja. Kirjoituksessa käsiteltiin niitä vaihtoehtoja, joita tuleva hallitus pääsee pohtimaan yrittäessään nostaa työllisyysastetta 72 prosentista 75 prosenttiin.

Lue lisää

Uutinen04.04.2019

Kohti hallitusohjelma-neuvotteluja

Vaikka eduskuntavaalit ovat vasta tulossa, Invalidiliitossa käännettiin katseet jo tuleviin hallitusneuvotteluihin. Poliittisille päättäjille järjestetyssä tilaisuudessa keskiviikkona 3. huhtikuuta käytiin läpi Invalidiliitolle tärkeitä teemoja ja mahdollisia hallitusohjelmakirjauksia.

Lue lisää

Uutinen03.04.2019

Esteetön Suomi on kaikille yhdenvertainen

Miltä näyttää esteetön ja yhdenvertainen Suomi vuonna 2019? Tähän kysymykseen Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö etsivät vastausta jo kolmannen kerran jaettavan Esteetön Suomi -palkinnon avulla.

Lue lisää

Uutinen03.04.2019

Anna palautetta äänestyspaikkojen esteettömyydestä

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE kerää tietoja esteettömyyden toteutumisesta äänestyspaikoilla kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Lue lisää

Uutinen02.04.2019

Kuljetuspalveluita pohdittiin Lohjalla

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita ollaan uudistamassa Läntisellä Uudellamaalla. Invalidiliitto ja sen paikallisyhdistykset järjestivätkin keskustelutilaisuuden lauantaina 30. maaliskuuta osana liiton alueellista vaikuttamistoimintaa.

Lue lisää

Uutinen01.04.2019

Avustajakoira auttaa selviytymään arjessa

Invalidiliitto selvitti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa avustajakoirien vaikutuksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten arkeen.

Lue lisää

Uutinen29.03.2019

Yhdenvertaisuus on taattava digitaalisessa Suomessa

Digi arkeen -neuvottelukunta, jossa Invalidiliittokin on mukana, luovutti toimintakertomuksensa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 28. maaliskuuta. Toimintakertomukseen on koottu tärkeimmät neuvottelukunnan huomiot digitalisaatioon liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista kansalaisille.

Lue lisää

Uutinen20.03.2019

Nuoret haluavat olla tekemässä muutoksia

Kun joukko nuoria kokoontuu yhteen, on odotettavissa vilkasta keskustelua, naurunremakoita, innostusta, uusia ideoita ja suoraa puhetta. Niin oli nytkin, kun Invalidiliiton nuoret vaikuttajat kokoontuivat Helsingissä yhteiseen viikonloppuun 15.–16.3.

Lue lisää

Uutinen18.03.2019

Esteettä töihin -verkkosivustolta tukea työllistymiseen

Voiko vammainen ihminen saada töitä? Onko korkeakoulutuksesta hyötyä työllistymisen kannalta? Kannattaako omasta vammasta kertoa työhakemuksessa?

Lue lisää

Uutinen18.03.2019

Esteettömien taksien kuljettajakoulutus nähdään tarpeellisena

Invalidiliitto oli kutsuttuna Yhteisen toimialaliiton YTL yhteydessä toimivan HYÖTY-neuvottelukunnan tilaisuuteen.

Lue lisää

Uutinen12.03.2019

Taloustutkimus selvitti: Liikuntavammaisten oikeudet eivät suomalaisten mielestä toteudu riittävän hyvin

Taloustutkimus selvitti, mitä mieltä suomalaiset ovat Invalidiliiton kevään eduskuntavaalien tavoitteista. Vain kolmannes suomalaisista (32 %) uskoo, että liikuntavammaisten oikeudet toteutuvat Suomessa riittävän hyvin.

Lue lisää

Uutinen08.03.2019

Sote kaatui, entä vammaispalvelulaki?

Pitkään valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on kaatunut tälläkin hallituskaudella. Harmillisesti se saattaa tarkoittaa myös vammaispalvelulakiuudistuksen kaatumista.

Lue lisää

Uutinen08.03.2019

For Ladies only!

Vammaisten naisten Woimaviikonloppu Linnasmäessä Turussa 27. - 28.4. sekä Voimaa vertaisuudesta -loma Kyyhkylässä Mikkelissä 15. - 20.9. Ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää

Uutinen06.03.2019

Kuka vastaa, että vaikeavammaisten kuljetuspalvelut toimivat?

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen toimivuus Tampereella oli paneelikeskustelun aiheena 5. maaliskuuta pidetyssä yleisötilaisuudessa kaupungin valtuustosalissa.

Lue lisää

Uutinen06.03.2019

Eduskunta hylkäsi Ei myytävänä -kansalaisaloitteen

Eduskunta hylkäsi vammaisjärjestöjen yhteisen Ei myytävänä -kansalaisaloitteen, jossa Invalidiliittokin on ollut allekirjoittajana.

Lue lisää

Uutinen05.03.2019

Invalidiliitto tapasi Menevä Oy:tä ja Kelaa

Invalidiliitto tapasi 26. helmikuuta Menevä Oy:tä ja Kelaa. Tapaamisen aiheena oli Uudenmaan alueen Kela-kuljetusten siirtyminen 1. huhtikuuta uuden toimijan vastuulle.

Lue lisää

Uutinen04.03.2019

Harvinaisuus nousi yleiseen keskusteluun

Viime viikolla vietettiin kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää. Invalidiliitto ja Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö nostivat viikon aikana esille harvinaisia sairauksia, mutta erityisesti myös vertaistuen merkitystä ihmiselle, jolla on diagnosoitu harvinainen sairaus ja perheelle, jossa lapsella on harvinainen sairaus.

Lue lisää

Uutinen01.03.2019

Vertaistuki on välillä silittämistä ja välillä persuksille potkimista

Helsinkiläisellä Pirkko Justanderilla, 59, on harvinainen sairaus, Osteogenesis Imperfecta (OI). Se on synnynnäinen ja perinnöllinen luutumisvajaussairaus. Diagnoosin saaneita on Suomessa noin 300–350.

Lue lisää

Uutinen28.02.2019

Kenenkään ei tulisi syrjäytyä sairautensa vuoksi

Helsingin Ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana työskentelevällä Markku Salmisella on kaksi harvinaiseksi luokiteltavaa sairautta.

Lue lisää

Uutinen27.02.2019

Olen täysin työkykyinen siinä mitä teen

25-vuotias espoolainen Sanni Virta opiskelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kansanmusiikkia ja tekee siellä nyt maisteriopintojaan.

Lue lisää

Uutinen26.02.2019

”Vaikka olisit kuinka hyvä, se ei riitä”

Kirsikka Järvinen, 19 v, pitää liikunnasta, käy kuntosalilla ja spinning-tunneilla. Hänellä diagnosoitu AMC-niveljäykistymäsairaus, joka rajoittaa jonkin verran liikkumista.

Lue lisää

Uutinen25.02.2019

”Turner-tyttö on pieni ihme”

Perheeltä vaaditaan rutiineja sekä vanhemmilta kärsivällisyyttä ja lempeyttä, kun perheessä on Turnerin oireyhtymän diagnoosin saanut tyttö.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot22.02.2019

Uusi potilasvakuutuslaki potilaan asialla?

Invalidiliitto antoi 19.2.2019 lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle uudesta potilasvakuutuslakiesityksestä. Kyse on potilasvahingon korvaamisesta terveydenhuollon toimissa aiheutetuista vahingoista. Potilasvakuutuslain tarkoituksena on korvata aiempi potilasvahinkolaki.

Lue lisää

Uutinen20.02.2019

Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2.

Invalidiliitto ja Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö haluavat nostaa päivän ja koko viikon aikana esille harvinaisia sairauksia, mutta erityisesti myös vertaistuen merkitystä ihmiselle, jolla on diagnosoitu harvinainen sairaus.

Lue lisää

Uutinen18.02.2019

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

Sosiaaliturvaoppaan verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät myös monet muut, esimerkiksi palveluita tarvitsevat ikääntyneet ihmiset.

Lue lisää