Heidi Kotiranta
Työskentelen projektitutkijana Tulevaisuuden Työelämän Starat -hankkeessa, jonka tutkimusosuudesta Invalidiliitto vastaa.

Tulevaisuuden Työelämän Starat -hankkeessa on tavoitteena kehittää uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä. Hankkeen myötä pyritään edistämään erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia kehittämällä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä toimintaympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on edistää opiskelijoiden motivaatiota, minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja. Tutkimuksen tavoitteena on sekä laadullisin että määrällisin menetelmin selvittää, miten ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuneet nuoret ovat työllistyneet opintojen jälkeen, mikä heidän pääasiallinen toimintansa on puolen vuoden kuluttua valmistumisesta sekä minkä merkityksen he antavat eri opinnoille työllistymisen kannalta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa