Hero image
Nuori mies katsoo kiikareilla. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Heidi Kotiranta 25.03.2021
Keväällä 2019 käynnistetyssä Tulevaisuuden Työelämän Starat -hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, työnhaku- ja työelämätaitoja, motivaatiota sekä minäpystyvyyttä.

Invalidiliitto vastaa hankkeen tutkimuksesta, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuneet nuoret ovat työllistyneet opintojensa jälkeen, mikä on heidän pääasiallinen toimintansa puolen vuoden kuluttua valmistumisesta sekä minkä merkityksen he antavat eri opinnoille työllistymisen kannalta.  

Hankkeen projektitutkijana olen saanut seurata näköalapaikalta, kuinka motivoituneita ja osaavia nuoria ammattiopistoista valmistuu. On lisäksi ollut ilahduttavaa huomata, että opiskelijoiden parissa työskentelee ammattilaisia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden tulevaisuudesta. 

Tavoitteena taata nuorten valmius työelämään opintojen päättyessä 

Erityistä tai vaativaa erityistä tukea opinnoissaan saavat nuoret tarvitsevat usein tukea myös työllistymisessä. Oppilaitoksessa sitä antavat esimerkiksi työhönvalmentaja, ohjaaja tai oma vastuuopettaja. Parhaassa tapauksessa eri alojen ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä mahdollistaakseen sen, että nuori saa tarvitsemansa tuen opintojensa aikana. Valmistumisen jälkeen apuna työllistymisessä on usein TE-toimisto.  

Erityisnuoret muodostavat heterogeenisen joukon ihmisiä, joista jokainen on ennen kaikkea oma yksilönsä. Minulle on tutkijana ollut tärkeää tutustua mahdollisuuksien mukaan hankkeen nuoriin myös virallisten kyselyjen ja haastattelujen ulkopuolella. Olen halunnut nähdä heidän arkeaan, en ainoastaan lukea siitä.  

Ehdin tavata muutamia hankkeessa mukana olevia nuoria ennen koronatilanteen puhkeamista viime keväänä. Sain erittäin asiantuntevaa ja ystävällistä asiakaspalvelua Liven opiskelijoilta vieraillessani heidän pop up -myymälässään, sekä kävin mielenkiintoisia keskusteluja yrittäjyydestä Spesian nuorten kanssa Järvenpäässä. Siirryttäessä etäaikaan vaihtui myös nuoriin tutustuminen haastavammaksi, mutta myös etäyhteyksien välityksellä on kyselyohjausten tai haastattelujen ohella naurettu arkipäivän kommelluksille ja syvennytty elämän isompien kysymysten äärelle.  

Hanke on tarkoittanut eri oppilaitoksille erilaisia toimintoja. Ammattiopistoissa on toteutettu esimerkiksi valmennuksia, Nuori Yrittäjä -toimintaa, pop up -kampanjoita ja osuuskuntatoimintaa. Nuorten mukaan hanke on muun muassa tuonut hyödyllistä tietoa ja taitoa työelämään liittyen sekä lisännyt itsevarmuutta siihen siirtyessä. Eräs haastateltava kertoi Nuori Yrittäjä -toiminnassa ahkeroinnin jopa mahdollistaneen hänelle ensimmäisen oman auton hankkimisen.  

On ollut hienoa huomata, että tässä maailman tilanteessa valmistuvilla ja mahdollisesti koulu-uransa aikana haasteita kohdanneilla nuorilla on usein vahva usko siihen, että tulevaisuus on täysin omissa käsissä. Eräs nuori summasi ajatuksiaan seuraavasti:  

”- - loppujen lopuks se on vaa niinku itest kiinni et mitä sä haluut tehä. Periaattees pystyy kyl tekee niinku 
melkei mitä vaa.”   

Opiskelijoiden tukena työelämään valmistautumisessa on suuri määrä ammattitaitoa 

Hankkeen projektiryhmään kuuluvat Invalidiliiton tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkalan ja minun lisäkseni ammattilaisia Luovista, Spesiasta, Kiipulasta, Livestä sekä Kouvolan seudun ammattiopistosta. Oppilaitosten henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä, etsii ratkaisuja, kehittää uutta ja tuo nuorten potentiaalia esiin. Sujuvan yhteistyön ansiosta yhden ihmisen oivalluksesta tai kokemuksesta hyötyy mahdollisimman moni. On ollut hienoa huomata, kuinka työlleen omistautuneita ihmisiä projektiryhmään kuuluu.  

Ammattioppilaitosten, kuten muidenkin oppilaitosten henkilökunta, on ollut erityisen kovilla viime keväästä lähtien. Työn määrä on lisääntynyt huomattavasti, muuttuva tilanne vaatii jatkuvaa sopeutumista uuteen ja huoli opiskelijoista on aiempaa suurempi. Oppilaitoksissa työskentelee eräitä tämän ajan sankareita, joita tulisi mielestäni nostaa enemmän esiin.  

Nämä henkilöt eivät ainoastaan tee työtään, vaan välittävät aidosti opiskelijoidensa tulevaisuudesta. Tämä on tullut esille nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa sekä ollut luettavissa rivien välistä ammattilaisten kanssa jutellessa. Esimerkiksi eräs nuori kertoi ryhmänsä päässeen lomamatkalle itse ansaituilla palkkiorahoilla vastuuopettajansa ansiosta. Eräs työhönvalmentaja puolestaan kertoi, että opettaa opiskelijaa vaikkapa ompelemaan napin takaisin paikoilleen, jotta tämä voi mennä ehjissä vaatteissa työpaikalle, tai käy herättämässä aamulla, jotta nuori on ajoissa.  

Hankkeen tutkimustuloksista raportoidaan vuoden lopulla 

Tutkimustuloksia pyritään levittämään mahdollisimman laajalle. Aktiivinen tiedottaminen on tehokas keino taklata niitä esteitä, joita erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edessä yhä seisoo. Tarvitsemme sekä inspiroivia onnistumistarinoita että konkreettisia kehitysehdotuksia. On tunnistettava ja tunnustettava ne tekijät, joita muuttamalla voidaan löytää sopivaa työtä kaikille.   

Opiskelijoiden joukossa on valtavasti intoa, osaamista ja ammattitaitoa, jota yhteiskuntamme tarvitsee. Meidän tehtävämme on varmistaa, että tulevaisuuden työelämä on valmis sen staroja varten. 

Jaa sosiaalisessa mediassa