kuva helena skogstömistä
Diagnoosi: Reisi-amputaatio, alavartalon murskavammat liikenneonnettomuudessa

Olen 20-vuotiaana vammautunut ja samalla läheisiä menettänyt nainen. Nyt 45- vuotias perheen äiti, ex-maajoukkueurheilija, vertaistukija, aktiivinen ja energinen keskustelija/luennoitsija. Luennoin mm. tasa-arvoisesta kohtaamisesta, kuntoutuksesta, apuvälineistä, vammautumisesta henkisenä prosessina, erilaisuudesta, vammaisuudesta, elämänmuutoksesta voimavarana…

Helena esittäytyy

Helena – kokemuksia vaikuttamistehtävistä
 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.