Hero image
Kuvituskuva.
Kirjoittanut Johanna Hätönen 31.01.2024
Invalidiliitto on avannut Mitä mieltä -kyselyn, jolla kerätään kokemuksia ja kehittämisehdotuksia talvikunnossapitoon liittyen. Kerättyjä tietoja hyödynnetään Invalidiliiton vaikuttamistyössä ja kyselyn tuloksista viestitään talvikunnossapidosta vastaaville tahoille. Tavoitteena on kehittää talvikunnossapidon käytäntöjä entistä yhdenvertaisempaan suuntaan.

Taas on se aika vuodesta, kun aurausautojen kuljettajia ei käy kateeksi. Lunta tulee kerralla suuria määriä ja joka paikkaan pitäisi ehtiä auraamaan samanaikaisesti. Tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla lumien aurausläjät kasvavat nopeasti suuriksi riittävän tilan puuttuessa, eikä lunta ehditä kuljettamaan pois riittävän nopeasti. Auraajan näkökulmasta haasteita voi aiheuttaa myös aurausurakoiden pilkkominen moneen osaan, jolloin samaa kadunpätkää saattaa aurata useampikin eri taho. Peräjälkeen ajelevat aurat heittelevät lunta edestakaisin ajoradan ja jalkakäytävän välillä, eikä kenenkään vastuulle tunnu kuuluvan kevyen liikenteen kannalta kriittisten ajoratojen ylityskohtien auraus. Suojatielle saakin usein taituroida erikorkuisten lumivallien yli.

Lisäksi toiveet talvikunnossapidon osalta voivat vaihdella kulkutavasta riippuen. Jalankulkijan toiveet hyvästä talvikunnossapidosta voivat olla erilaiset verrattuna esimerkiksi kelaajan tai pyöräilijän toiveisiin, pulkkakansasta puhumattakaan. Pöpperöisten teiden lisäksi myös oikea-aikaisen tiedon puute voi haitata tai estää liikkumisen lumiseen aikaan. Jos esimerkiksi auraustilanteesta tai -tasosta ei saa tarvitsemaansa tietoa etukäteen, voi reissu jäädä tekemättä, vaikka tilanne saattaisikin olla hyvä oman liikkumistavan osalta.  

Käyttäjäryhmien toiveita talvikunnossapidosta on kartoitettu eri hankkeissa, joissa on toteutettu mm. kyselyjä ja työpajoja. Hankkeissa on saatettu yhteen talvikunnossapidosta vastaavia kuntien ja kaupunkien päätöksentekijöitä, eri käyttäjäryhmien edustajia ja talvikunnossapitoa käytännössä tekeviä tahoja. Tiedonsaannin haasteita on lähdetty ratkomaan mm. avaamalla tietoa yhteiseen käyttöön, jolloin esim. ajantasainen tieto lumiaurojen liikkeistä voisi olla kaikkien saatavilla.

Invalidiliiton Mitä mieltä -kysely talvikunnossapidosta pyrkii vastaamaan myös eri käyttäjäryhmien toiveisiin liittyvään tiedon tarpeeseen, erityisesti liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden osalta. Vastaamalla kyselyyn osallistut arvokkaan tiedon tuottamiseen ja vaikutat osaltasi siihen, että yhteiset katualueemme voisivat olla yhdenvertaisesti käytettävissämme ympäri vuoden! 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Miten toimia, jos kohtaat epäkohtia talvikunnossapidossa?

Uutinen 21.12.2021
Vammaiset ihmiset kokevat talvikunnossapidon haasteet kipeästi arkisessa elämässään. Muun muassa YK:n vammaissopimuksen esteettömyysartikla 9 velvoittaa poistamaan lumen rakennusten, teiden, asuntojen oviaukkojen välittömästä läheisyydestä, jotta vammaiset ihmiset voivat liikkua itsenäisesti myös talvisin. YK:n vammaissopimuksen lisäksi vammainen henkilö voi vedota talvikunnossapidossa myös asunto-osakeyhtiölakiin ja yhdenvertaisuuslakiin.