Kuva Satu Wäre-Åkerblomista
Työskentelen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä esteettömyysasiantuntijana. Koulutukseltani olen arkkitehti. Rakennetun ympäristön esteettömyyden edistäminen on vahva osaamisalueeni.

Olen toiminut asumisen erityisasiantuntijana Uudenmaan liitossa ja ohjelmajohtajana Uudenmaan asumisen osaamiskeskuksessa. Tutkimuspäällikkönä Teknillisessä korkeakoulussa arkkitehtiosastolla toteutin useita erityisryhmien asumisen, palveluasumisen ja terveydenhuollon ympäristöjen kehittämishankkeita.  Käyttäjälähtöiset tutkimusmenetelmät ja nousivat silloin monissa hankkeissa keskeiseen rooliin esteettömyyden edistämisessä.

Esteettömyyteen liittyvää kehittämistyötä olen tehnyt yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, yliopistojen, korkeakoulujen, kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. Olen osallistunut erityisryhmien asumiseen ja esteettömyyteen liittyviin työryhmiin ja toiminut useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmän jäsenenä. Olen suunnitellut asuntojen muutostöitä ja uudiskohteita, joissa on otettu huomioon käyttäjien liikkumisen ja toimimisen esteet. Tunnen rakentamisen prosessit, lainsäädännön sekä uudis- ja korjausrakentamisen ohjauksen kehittämistarpeet.

Jaa sosiaalisessa mediassa