VAIKUTA ASIAKKAANA - ASIAKASOSALLISUUTTA EDISTÄMÄSSÄ!

Saat välineitä vaikuttaa omiin palveluihisi sekä tietoa ja esimerkkejä asiakasosallisuudesta palvelujen kehittämisessä.

Lue lisää

VERTAISRYHMÄT TOIMIMAAN!

Kurssilla saat perusvalmiuksia vertaisryhmän perustamiseen ja ohjaamiseen sekä vinkkejä ryhmän sisältöihin. Perehdyt TuleApu-hankkeen (tukea ja tule-terveyttä apuvälineenkäyttäjille) tuottamaan omahoitomateriaaliin, jota voi käyttää vertaisryhmän tapaamisissa

Lue lisää

ÄLÄ EKSY PALVELUVIIDAKKOON!

Koulutuksessa perehdyt vammaisten ihmisten sosiaaliturvaan, palveluihin ja tukitoimiin, niiden hakemiseen sekä muutoksenhakuun.


Lue lisää

YK:n vammaissopimus yhdenvertaisuuden varmistajana

YK:n vammaissopimus on ollut voimassa jo muutaman vuoden. Sopimus on voimassa olevaa lainsäädäntöä, mutta se ei ole vielä tuttu vammaisille ihmisille eikä myöskään viranomaisille. Kurssilla tutustut sopimuksen sisältöön ja esimerkkeihin siitä, miten sopimusta on hyödynnetty vammaisten ihmisten oikeuksien edistämisessä.

Lue lisää

YHDISTYS NÄKYY JA KUULUU! -YHDISTYSVIESTINNÄN VERKKOKURSSI

Kurssilla saat perustietoa yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää

Webinaari arkirikollisuudesta netissä

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen Helsingin Poliisista kertoo arkirikollisuudesta verkossa ja siitä miten siltä voi suojautua.

Lue lisää

Webinaari: Jäsenrekisteri, kokoukset ja vuosikertomus

Invalidiliiton jäsenrekisterin hoitaja Nina Kettunen käy jäsenrekisterin hoitajan tehtäviä ja antaa vinkkejä Killan käyttöön. Järjestöasiantuntija Mika Saastamoinen antaa vinkit hyvään kokouskäytäntöön ja Aapo Rantanen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tekemiseen.

Lue lisää

Webinaari: Taloudenhoitajan ja viestintävastaavan tehtävät

Invalidiliiton järjestöasiantuntija Tarja Honkanen käy läpi taloudenhoitajan ja Hanna Lahti ja viestintäasiantuntija Katja Kuusenmäki viestintävastaavan tehtäviä yhdistyksessä.

Lue lisää

Webinaari: Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät

Invalidiliiton järjestöasiantuntija Tiina Ihalainen käy läpi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviä ja Sanna Leppäjoki-Tiistola sihteerin tehtäviä.

Lue lisää

Webinaari: Yhdistyksen vuosikello ja hallituksen tehtävät

Invalidiliiton järjestöasiantuntija Liisa Pitzen kertoo miten yhdistys voi hyödyntää vuosikelloa ja Sanna Saarimaa käy läpi hallituksen tehtävät ja työnjaon.

Lue lisää

Webinaari: Mistä tukea harvinaisille? - Harvinaiset toimijat

Invalidiliiton harvinaiset yksikön suunnittelija Jenni Kuusela kertoo mistä harvinaiset tuki- ja liikuntavammaryhmään kuuluvat henkilöt saavat tietoa ja tukea.

Lue lisää

Webinaari: Vammaisen lapsen ääni kuuluviin - osallistamisen menetelmiä

Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors ja VamO-hankkeen projektisuunnittelija Heli Ronimus kertovat menetelmistä, joilla saadaan myös vammaisen lapsen ääni kuuluviin.

Lue lisää

Webinaari: Kuntoutussuunnitelman ABC

Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen kertoo kuntoutussuunnitelman merkityksestä ja antaa vinkkejä sen tekemiseen asiakasnäkökulmasta.

Lue lisää

Webinaari: Kaksitoista pointtia vaikuttamisesta

Asevelvollisena vammautuneiden Tuki ry:n projektipäällikkö Jan Johansson kertoo kokemukseensa perustuen omat vaikuttamisvinkkinsä.

Lue lisää

Uusien puheenjohtajien perehdytys

Perehdytyksessä saat tietoa ja taitoja puheenjohtajana toimimiseen.

Lue lisää

Järjestöpäivät

Järjestöpäivillä tutustut Invalidiliiton eduskuntavaaliteemoihin ja elinvoimaisen yhdistystoiminnan tunnuspiirteisiin.

Lue lisää

Invalidiliiton kokemuskouluttajien tapaaminen

Tapaamisessa saat tietoa kokemustoiminnan uusista tuulista, verkotut ja jaat kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Lue lisää

Naisten woimaviikonloppu - teemoina seksuaalisuus, äitiys ja perhe

Viikonlopun aikana saat tietoa vammaisten naisten seksuaalioikeuksista, jaat ajatuksia ja vertaistukea vammaisena naisena ja/tai äitinä toimimisesta.

Lue lisää

Tukea yhdistysten neuvontaan

Koulutuksessa saat tietoa ajankohtaista vammaislainsäädännön muutoksista, tukea neuvojana toimimiseen sekä yhdistyksen neuvonnan kehittämiseen.

Lue lisää

Esteetön ja älykäs asuminen - Esken verkostoseminaari 2019

Seminaarissa saat tietoa esteettömästä ja älykkäästä asumisesta, sen mahdollisuuksista ja uhkista.

Lue lisää