Tapaamisessa saat tietoa kokemustoiminnan uusista tuulista, verkotut ja jaat kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Aika ja paikka:  4.-5.5.2019 Kuntoutuskeskus Verve, Lahti
Kohderyhmä:  Invalidiliiton kouluttamat kokemuskouluttajat
Hinta: Maksuton
Ohjelma ja ilmoittautuminen:  13.4. mennessä

https://kilta.invalidiliitto.fi/kurssikalenteri/kurssitiedot.aspx?id=373&kaid=

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.