Lausunnot ja kannanotot

Invalidiliiton terveiset hallituksen puoliväliriiheen

Invalidiliiton pääviesti Juha Sipilän hallituksen puoliväliriiheen on vammaisten ihmisten työllistymisen edistäminen. Liiton tavoitteena on, että työllistymisen esteitä puretaan määrätietoisesti. Esteitä voivat olla asenteet tai puutteelliset toimenpiteet työllisyyden tukemiseksi.

Lue lisää

Invalidiliiton terveiset pääministeri Juha Sipilän hallituksen puoliväliriiheen

Satavuotiaassa Suomessa jokaisen ihmisen osaamista tarvitaan - kaikkien panos on arvokas. Invalidiliitto haluaa osaltaan auttaa pääministeri Sipilän hallitusta löytämään uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi. Niitä esteitä, jotka ovat vammaisten ihmisten työllistymisen tiellä, on määrätietoisesti poistettava. Tätä edellyttää myös Suomen viime vuonna ratifioima YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen 24. artikla koulutuksesta sekä 27. artikla työstä ja työllistymisestä.

Lue lisää

Näkökulmia sote-uudistukseen

Invalidiliiton kahdeksan kohdan ohjelma nostaa esiin vammaisen ihmisen näkökulmasta sote-uudistuksen keskeisimmät asiat.

Lue lisää

Lausunto sotilastapaturma- ja kriisinhallintalaista puolustusvaliokunnalle

25.11.2016
INVALIDILIITTO RY ASIANTUNTIJALAUSUNTO  
Asia: HE 225/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 
Viite: Eduskunnan puolustusvaliokunnan lausuntopyyntö 11.11.2016 

Lue lisää

Lausunto sotilastapaturma- ja kriisinhallintalaista sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

25.11.2016
Asia: HE 225/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 
Viite: Eduskunnan puolustusvaliokunnan lausuntopyyntö 11.11.2016 
Invalidiliitto kiittää eduskunnan puolustusvaliokuntaa kirjallisesta lausuntopyynnöstä.

Lue lisää

Invalidiliiton täydennykset valiokuntakuulemisessa esitettyihin kysymyksiin, liikennekaari

17.11.2016
Asia: Invalidiliiton täydennykset valiokuntakuulemisessa esitettyihin kysymyksiin
Viite: HE 161/2016 vp Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, Invalidiliiton asiantuntijakuuleminen valiokunnassa 9.11.2016
Kiitämme eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa asiantuntijakuulemisesta.

Lue lisää

Lausunto sotilastapaturmalaista

17.11.2016
Asia: HE 225/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta 
Invalidiliitto kiittää eduskunnan puolustusvaliokuntaa kirjallisesta lausuntopyynnöstä.

Lue lisää

Lausunto ympäristövaliokunnalle

15.11.2016
INVALIDILIITTO RY ASIANTUNTIJALAUSUNTO 14.11.2016
Asia: HE 227/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta
Viite: Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuulemispyyntö 15.11.2016
Invalidiliitto kiittää eduskunnan ympäristövaliokunnan lausuntopyynnöstä ja kutsusta valiokunnan kuulemistilaisuuteen ja luovuttaa valiokunnalle tämän asiantuntijalausunnon.

Lue lisää

Invalidiliiton asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esitykseen Liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

10.11.2016
Asia: HE 161/2016 vp Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Viite: Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kuulemispyyntö 24.10.2016
Invalidiliitto kiittää eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa lausuntopyynnöstä ja kutsusta valiokunnan kuulemistilaisuuteen.

Lue lisää

Invalidiliiton ja Vammaisfoorumin muutosehdotukset liikennekaareen

2.11.2016
Asia: Invalidiliiton ja Vammaisfoorumi ry:n muutosehdotukset liikennekaareen
Viite: Hallituksen esitys liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Lue lisää