Lausunnot ja kannanotot

Asiakassuunnitelma turvaa vammaisen ihmisen arjen

Invalidiliitto oli kuultavana 9.6.2017 eduskunnan hallintovaliokunnassa sote-uudistukseen ja siinä erityisesti valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen.

Lue lisää

Invalidiliitto kuultavana sote-uudistuksesta

Invalidiliitto oli kuultavana 30.5.2017 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sote -uudistukseen liittyen.

Lue lisää

Matkustajien valitustiet selkeämmiksi Trafissa

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

Taksiliikenteen enimmäishinnoista

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista.

Lue lisää

Vammaisille henkilöille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin

Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon , jossa viittasi strategiaansa esteettömän ja yhdenvertaisen Suomen mahdollistamiseksi.

Lue lisää

Vammaisten lasten oikeudet eivät toteudu

Invalidiliitto antoi kirjallisen lausunnon ulkoasiainministeriölle, jossa todettiin YK:n vammaissopimuksen ratifiointi 10.6.2016 lähtien edistysaskeleeksi myös vammaisten lasten oikeuksien huomioon ottamiseksi.

Lue lisää

Lausunto terveydenhuollon rajalakiesityksestä

Invalidiliitto haluaa kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomion siitä, että lausuntopyynnössä jakelutahoiksi ei ollut tällä kertaa nimetty yhtään vammaisjärjestöä tai edes vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestöä Vammaisfoorumi ry:tä. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, jonka Suomi on ratifioinut 10.6.2016, kuitenkin velvoittaa artiklan 4.3 kohdan mukaisesti valtiota osallistamaan vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt neuvotteluun kaikissa vammaisia koskevissa poliittisissa ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. Invalidiliitto kuitenkin kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että vastanimitetyssä Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnassa on vammaisjärjestöjen edustus mukana.

Lue lisää

Vammaisten yksilölliset palvelut ja yhdenvertaisuus turvattava valinnanvapauslainsäädäntöä uudistettaessa

Invalidiliitto ry on arvioinut sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapauslainsäädäntöä. Liitto pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja suhtautuu valinnanvapauteen myönteisesti, mutta epäilee mahdollisuuksia toteuttaa tavoitteet esitetyllä aikataululla. Erityisesti valinnanvapauteen liittyvän arvioinnin tekemistä hankaloittaa se, että niin moni asia on vielä auki.

Lue lisää