Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Euroopan komission ehdotuksista tekijänoikeuden modernisoimiseksi

17.10.2016
INVALIDILIITON LAUSUNTO EUROOPAN KOMISSION EHDOTUKSISTA TEKIJÄNOIKEUDEN MODERNISOIMISEKSI DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA 
Invalidiliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua Euroopan komission ehdotuksista tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla. Invalidiliitto lausuu COM(2016) 595 asetuksesta ja COM(2016) 596 direktiivistä Suomen kannanmuodostuksen tueksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lue lisää

Lausunto hankintalakiesityksestä

3.10.2016
kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp), sote- valiokunnan kuulemistilaisuus 29.09.2016
Invalidiliitto kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa lausuntopyynnöstä ja kutsusta valiokunnan kuulemistilaisuuteen.

Lue lisää

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017

3.10.2016
Viite Lausuntopyyntö 27.6.2016 LAPS/30/2016
Asia Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2017
Invalidiliitto ry kiittää lapsiasiavaltuutettua mahdollisuudesta osallistua lausunnon antamisella valtuutetun vuosikirjan valmisteluun.

Lue lisää

Puheenvuoro ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun liittyen

3.10.2016
Kuulemistilaisuus liittyen Valtioneuvoston kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun
Invalidiliitto kiittää Kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa valmistelevaa Valtioneuvoston verkostoa ja Ihmisoikeuskeskusta mahdollisuudesta tulla kuultavaksi. 


Lue lisää

Lausunto valtion talousarvioesityksestä 2017

20.9.2016
EDUSKUNTA
INVALIDILIITTO RY:N LAUSUNTO VALTION TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2017

Lue lisää

Lausunto postilain muuttamisesta

29.8.2016
VIITELVM/1024/03/2015
ASIALausuntopyyntö: arviomuistio postilain muuttamisesta
Invalidiliitto kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä lausuntopyynnöstä. 

Lue lisää

Lausunto esteettömyysasetuksen luonnoksesta

15.8.2016
LAUSUNTO
Ympäristöministeriö
ASIA: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 

Lue lisää

Lausunto sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuusohjeistuksesta

8.7.2016
Asia: Sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden ohjeistus
Viite: STM019:00/2013
Invalidiliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä. 

Lue lisää

Lausunto taksiliikenteen kuluttajahintojen korotusesityksestä

7.6.2016
VIITE Lausuntopyyntö LVM /917/02/2016 Taksiliikenteen kuljetusmaksujen tarkistusesitys
ASIA Suomen Taksiliiton taksiliikenteen kuluttajahintoja koskeva korotusesitys 

Lue lisää

Luonnos hallituksen esitykseksi liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

23.5.2016
Invalidiliiton lausunto liikennekaaresta ja siihen liittyvistä laeista
LVM/2096/03/2015Invalidiliitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä lausuntopyynnöstä. 

Lue lisää

Vetoomus esteettömyyden turvaamiseksi liikennepalveluissa

12.5.2016
LIIKENNEPALVELUISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT VÄHIMMÄISEHDOT ESTEETTÖMÄN MATKUSTAMISEN TURVAAMISEKSI

Lue lisää

Kuluttajaparlamentin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

19.4.2016
LAUSUNTO
Kuluttajaparlamentin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (PAD) (VM026:00/2016)

Lue lisää

Lausunto rahapeliyhtiöiden yhdistämistä koskevasta hankkeesta

15.4.2016
LAUSUNTO11.4.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
Viite: Lausuntopyyntö STM074:00/2015
Asia:  Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen 

Lue lisää

Invalidiliitto peräänkuuluttaa tolkkua leikkauksiin

Hallituksen kaavailemat 60 miljoonan leikkaukset eivät saa kohdentua vaikeimmin vammaisten suomalaisten ihmisarvoisen yksilöllisen avun turvaan 75 ikävuoden jälkeen.

Lue lisää