17.10.2016
INVALIDILIITON LAUSUNTO EUROOPAN KOMISSION EHDOTUKSISTA TEKIJÄNOIKEUDEN MODERNISOIMISEKSI DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA 
Invalidiliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua Euroopan komission ehdotuksista tekijänoikeuden modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla. Invalidiliitto lausuu COM(2016) 595 asetuksesta ja COM(2016) 596 direktiivistä Suomen kannanmuodostuksen tueksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

 Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liitto edustaa 149 jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja toimintaesteistä suomalaista. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Euroopan parlamentin ja neuvoston COM(2016) 595 asetusehdotus koskee tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävää vaihtoa unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. COM(2016) 596 direktiivi säätää tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa saavutettavassa muodossa olevan materiaalin hyödyntämistä ja teoskappaleiden toimittamista valtion rajojen yli Marrakeshin sopimuksen mukaisesti.

Invalidiliiton mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että sokeilla, heikkonäköisillä tai muulla tavoin lukemisesteisillä on oikeus saada käyttöönsä kirjoja ja painettua materiaalia saavutettavassa muodossa, jotta he voivat osallistua yhteiskuntaan täysimittaisesti ja tosiasiallisesti.

YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus kieltää kaikenlaisen vammaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. Sopimuksen lähtökohtia ovat mm. oikeus tiedonsaantiin, osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään sekä osallistuminen kulttuurielämään. Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen 10.6.2016.

Invalidiliitto katsoo, että COM(2016) 595 asetus ja COM(2016) 596 direktiivi lisäävät vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja ne tukevat YK:n vammaissopimuksen toteutumista. Kun yhdenvertaisuus tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston kodalla toteutuu, se mahdollistaa sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten tasavertaisen arjen niin, että kaikki voivat helpommin tehdä työtä, opiskella, harrastaa ja osallistua.

Helsingissä 6. lokakuuta 2016

INVALIDILIITTO RY

Petri Pohjonen                                
Pääjohtaja                    

Terhi Jussila                        
Järjestöjohtaja

Erityisasiantuntija: Ari Kurppa, esteettömyysinsinööri, Invalidiliiton Esteettömyyskuskus ESKE, ari.kurppa@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa