Liikkuminen

Vammaisten henkilöiden oikeus liikkumiseen on varmistettava

Liikkuminen on ihmisen luonnollinen perusoikeus ja oikeastaan osallistumisen edellytys. Liikkumisvapauden täysimääräinen käyttäminen edistää vammaisen ihmisen itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta, jotta vammainen henkilö voi elää omannäköistä eloisaa elämää.

Lue lisää

Taksiliikenne uudistuu, jäikö vammaisilla matkustajilla mustapekka käteen?

Liikennemarkkinat ovat myllerryksessä. Nyt heinäkuun alussa 2018 voimaan tuleva liikennepalvelulaki purkaa taksiliikenteen hintasääntelyn ja vapauttaa taksiluvat kilpailulle.

Lue lisää

Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuus liikenteessä uhattuna

Trafi on antamassa määräysluonnosta esteettömästä ajoneuvosta.

Lue lisää

Liikuntaesteisten ihmisten liikkuminen murroksessa

Laki liikenteen palveluista muuttaa vammaisten ihmisten liikennepalveluita merkittävissä määrin.

Lue lisää

Matkustaminen

Matkustaminen onnistuu henkilölle, joka tarvitsee liikkumiseensa apuvälineitä. Kannattaa kuitenkin selvittää etukäteen käytettävän kulkuvälineen mukaisesti järjestetyt avustajapalvelut.

Lue lisää

Liikkumisen tuen palvelut

Vammainen ihminen on oikeutettu liikkumaan ja matkustamaan yhtälailla kuin ihmiset, joilla ei ole vammaa. Liikennepalvelujen toimeenpanossa ja valvonnassa sekä uusien palvelujen kehittämisessä täytyy erityisesti huolehtia liikkumispalvelujen esteettömyydestä ja erityisryhmien tarpeista liikenteessä.

Lue lisää

Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Lue lisää