Liikkuminen

Vammaisten henkilöiden oikeus liikkumiseen on varmistettava

Liikkuminen on ihmisen luonnollinen perusoikeus ja oikeastaan osallistumisen edellytys. Liikkumisvapauden täysimääräinen käyttäminen edistää vammaisen ihmisen itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta, jotta vammainen henkilö voi elää omannäköistä eloisaa elämää.

Lue lisää

Taksiliikenne uudistuu, jäikö vammaisilla matkustajilla mustapekka käteen?

Liikennemarkkinat ovat myllerryksessä. Nyt heinäkuun alussa 2018 voimaan tuleva liikennepalvelulaki purkaa taksiliikenteen hintasääntelyn ja vapauttaa taksiluvat kilpailulle.

Lue lisää

Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuus liikenteessä uhattuna

Trafi on antamassa määräysluonnosta esteettömästä ajoneuvosta.

Lue lisää

Liikuntaesteisten ihmisten liikkuminen murroksessa

Laki liikenteen palveluista muuttaa vammaisten ihmisten liikennepalveluita merkittävissä määrin.

Lue lisää

Vielä on matkaa vammaisten henkilöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen

Invalidiliiton teettämässä jäsenkyselyssä taloudellisesta ja sosiaalisesta yhdenvertaisuudesta kävi ilmi, että puolella kyselyyn vastanneista oli vaikeuksia maksaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ainakin ajoittain. Suurin osa vastaajista oli eläkkeensaajia. Tämä kertoo mielestäni siitä, että eläke ei aina riitä kattamaan kaikkia pakollisia menoja ja niiden lisäksi erilaisia asiakasmaksuja.

Lue lisää