Liikkuminen

Vammaisten henkilöiden oikeus liikkumiseen on varmistettava

Liikkuminen on ihmisen luonnollinen perusoikeus ja oikeastaan osallistumisen edellytys. Liikkumisvapauden täysimääräinen käyttäminen edistää vammaisen ihmisen itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta, jotta vammainen henkilö voi elää omannäköistä eloisaa elämää.

Lue lisää

Taksiliikenne uudistuu, jäikö vammaisilla matkustajilla mustapekka käteen?

Liikennemarkkinat ovat myllerryksessä. Nyt heinäkuun alussa 2018 voimaan tuleva liikennepalvelulaki purkaa taksiliikenteen hintasääntelyn ja vapauttaa taksiluvat kilpailulle.

Lue lisää

Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuus liikenteessä uhattuna

Trafi on antamassa määräysluonnosta esteettömästä ajoneuvosta.

Lue lisää

Liikuntaesteisten ihmisten liikkuminen murroksessa

Laki liikenteen palveluista muuttaa vammaisten ihmisten liikennepalveluita merkittävissä määrin.

Lue lisää

Elina Nieminen

Olen työskennellyt noin parikymmentä vuotta vammaisuuteen liittyvien oikeudellisten asiakysymysten asiantuntijana. Olen myös toiminut Valvirassa valtakunnallisen sosiaalihuollon ohjauksen lakimiehen virassa.

Lue lisää

Ulkoalue

Esteettömässä ulkoympäristössä kaikki voivat toimia yhdenvertaisina. Esteettömästä ulkoympäristöstä hyötyvät kaikki, mutta erityisen tärkeää se on liikkumis- ja toimimisesteisille sekä esimerkiksi ikääntyville henkilöille.

Lue lisää

Luontoliikunta

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen, ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan toimintakykyyn katsomatta.

Lue lisää

Pysäkkialue

Pysäkkialueet ovat olennainen osa julkista liikennettä. Kun pysäkkialueet ovat esteettömiä, on kulkuvälineisiin siirtyminen ja niistä poistuminen mahdollista kaikille.

Lue lisää

Puisto, levähdyspaikka ja kasvillisuus

Puistot ovat virkistäytymisen ja viihtymisen paikkoja. Puistot koostuvat kasvillisuudesta, ja niiden seassa risteilevistä puistokäytävistä, joiden varrella on tasaisin väliajoin levähdyspaikkoja. Sekä jalankulkuväylien että levähdyspaikkojen pitää olla esteettömiä, jotta ne ovat kaikkien virkistäytyjien käytettävissä.

Lue lisää

Leikkipaikka

Esteettömillä leikkipaikoilla luodaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet leikkimiseen yhdessä ja itsenäisesti.

Lue lisää

Piha-alue ja pysäköinti

Pihaan ja pihalla kulkemisen, niin kotipihassa kuin julkisissa ympäristöissä, pitää olla esteetöntä. Pysäköintipaikat ovat olennainen osa piha-alueita, joten myös esteettömästi on voitava pysäköidä.

Lue lisää

Jalankulkuväylä, suojatie ja tilapäinen liikennejärjestely

Jalkakäytävien, aukioiden, kävelykatujen ja suojateiden esteettömyys edesauttaa helppoa ja turvallista liikkumista ulkoalueilla. Kulkuväylien esteettömyyteen liittyvät myös tilapäiset liikenneratkaisut, joita on ulkoalueilla tyypillisesti erilaisten remontti- ja rakennustyömaiden yhteydessä.

Lue lisää

Matkustaminen

Matkustaminen onnistuu henkilölle, joka tarvitsee liikkumiseensa apuvälineitä. Kannattaa kuitenkin selvittää etukäteen käytettävän kulkuvälineen mukaisesti järjestetyt avustajapalvelut.

Lue lisää

Liikkumisen tuen palvelut

Vammainen ihminen on oikeutettu liikkumaan ja matkustamaan yhtälailla kuin ihmiset, joilla ei ole vammaa. Liikennepalvelujen toimeenpanossa ja valvonnassa sekä uusien palvelujen kehittämisessä täytyy erityisesti huolehtia liikkumispalvelujen esteettömyydestä ja erityisryhmien tarpeista liikenteessä.

Lue lisää

Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.

Lue lisää