3.4.2017

Eduskunnassa on käsitelty liikennekaarta. Invalidiliiton jäsenten näkökulmasta keskeisin uudistus liikennekaaressa liittyy taksiliikennelainsäädäntöön. Invalidiliitto arvioi, että keventyvä lupasääntely tulee edellyttämään jatkuvaa seurantaa ja vaikuttamistyötä erityisryhmien liikkumistarpeita vastaavien palvelujen turvaamiseksi. 

Invalidiliitto pitää hyvänä, että valiokunta teki lisäyksen taksinkuljettajan vaatimuksiin ja edellyttää taksinkuljettajien osallistuvan Trafin järjestämään kokeeseen. Kokeessa tulee huomioida matkustajan toimintarajoitukset, ja kuljettajalla tulee olla pääasiallista toiminta-aluetta koskeva riittävä paikallistuntemus.

Invalidiliitto pitää esitettyjä henkilöliikennekuljetuksen uudistuksia tarpeellisina, mutta suhtautuu niihin liittyviin tavoitteisiin varauksella. Monet uudistuksen vaikutukset jäävät vain jatkoseurantaan ilman säätelyä, joka on turvannut esteetöntä ja/tai invataksipalvelua tarvitsevan liikuntarajoitteisen matkustajan turvallisuutta ja kohtuuhintaista säänneltyä taksaa.

Lue koko analyysi.

 

Liikenne ja viestintävaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksestä Liikennekaareksi (LiVM 3/2017 vp) 24.3.2017. Lakihankkeella toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Keskeistä on yhdistää ja uudistaa henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset sekä parantaa näiden kilpailukykyä. Invalidiliitto oli valiokunnassa kuultavana 9.11. ja kävi kuulemisen ulkopuolellakin keskusteluja valiokunnan jäsenten kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa