Etiopialaisen liikuntavammajärjestön Disability Development Initiativen (DDI) esteettömyyskouluttajat.
Etiopialainen kumppanijärjestömme DDI (Disability Development Initiative) on vammaisten henkilöiden itse perustama pieni ja nuori yhdistys ja sen tavoitteena on edistää liikuntavammaisten henkilöiden itsenäistä asemaa Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.

Ympäristön esteellisyys sekä apuvälineiden ja niiden huollon puuttuminen ovat haasteita, joita vammaiset ihmiset kohtaavat. Myös heikot koulutusmahdollisuudet ja korkea työttömyys heikentävät vammaisten henkilöiden asemaa ja toimeentuloa Etiopiassa.

Esteetön Etiopia kaikille -pilottihanke

Vuonna 2020 käynnistyi uusi hanke DDIn kanssa. Hankkeen keskeisin tavoite on edistää esteettömyystietämystä ja -osaamista Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Hankkeessa tehdään mm yhteistyötä Addis Abeban yliopiston arkkitehti-instituutin EiABCn ja vammaisten opiskelijoiden tukikeskuksen kanssa kouluttamalla valmistumisvaiheen arkkitehtejä vammaistietämyksessä, esteettömän ympäristön suunnittelussa ja esteettömyyskartoittamisessa.

Viranomaisten kouluttaminen ja niihin vaikuttaminen

Osana uutta hanketta DDI kouluttaa paikallisia  viranomaisia vammaistietämyksessä sekä esteettömyydessä. Hankkeen yksi keskeinen tavoite on myös tukea DDI:tä, jotta se pystyisi paremmin vaikuttamaan paikallisiin viranomaisiin esteettömyyden edistämiseksi paikallisessa yhteiskunnassa. 

Esteettömyyskartoituksien tekeminen

Kiki Pesola Invalidiliitosta koulutti vuonna 2019 DDI:n henkilökuntaa tekemään esteettömyyskartoituksia. Nyt henkilökunnan jäseniä on osallistunut useiden rakennusten kartoittamiseen Addis Abebassa. Viimeisin työ oli laaja selvitys kaikissa Addis Abeban peruskouluissa, joita on yhteensä 231. Selvityksessä kartoitettiin koulujen yleistä esteettömyyttä ja niiden  valmiuksia tarjota opetusta vammaisille lapsille.

Apuvälineiden huoltoa ja korjausta

DDI avasi vuoden 2020 alussa pienen liikkumisen apuvälineiden  huolto- ja korjauspalvelun. Invalidiliiton tukemana DDI:n henkilökunnan jäsenet saivat alan koulutusta ja sitä jatketaan. Tarkoituksenmukaisten toimitilojen löytäminen on vielä haasteena.  

Vammaisten naisten toiminnan tukeminen

Kumppanijärjestömme DDI pyrkii vahvistamaan erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa kaikessa toiminnassaan. DDI on aloittanut yhteistyön paikallisen vammaisten naisten järjestön, EWDNAn kanssa. 

Invalidiliiton kehitysyhteistyö toteutetaan ulkoasianministeriön tuella.

Lisätietoja Invalidiliiton kehitysyhteistyöstä kansainvälisten asioiden koordinaattorilta Laura Poussalta, p. +358 44 7650 662, laura.poussa@invalidiliitto.fi


Kuvia Etiopiasta 
 

Kuvia Kuvat kertovat -hankkeesta

Jaa sosiaalisessa mediassa