Hero image
Lapsen oikeuksien viikko 2020. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Ylva Krokfors 19.11.2020
Sosiaalisessa mediassa on muutamien viikkojen ajan pyörinyt ajatuksia herättävä, jopa hauska kampanja, missä tunnetut poliitikot, muusikot, jopa presidentit kertovat, mistä ja minkälaisesta tulevaisuudesta he lapsena haaveilivat.

He ovat esikuvia ja kannustavat lapsia miettimään omaa tulevaisuuttaan. Kampanja on muuten hieno, mutta missä ovat valkoisesta heteronormatiivisesta kuvasta poikkeavat suomalaiset esikuvat? Missä ovat liikuntavammaiset tai harvinaissairaat aikuiset? Mikä olisi se viesti, joka lähtisi liikuntavammaisille ja harvinaissairaille lapsille ja nuorille?  

Vamma tai harvinaisuus ei ole yhtä kuin lapsi 

Lapset ovat ennen kaikkea lapsia. Liikuntavammaisuus ja/tai harvinaissairaus ovat heidän yksilöllisiä ominaisuuksiaan, jotka jollain tavalla vaikuttavat heidän arjessaan. Jollain enemmän, toisella vähemmän. Mutta vamma tai harvinaisuus ei ole yhtä kuin lapsi. Jokainen on oma ainutlaatuinen persoonansa omine unelmineen. Sen sijaan että aikuinen reagoisi latistavilla: “ethän sinä pyörätuolia tarvitsevana voi tuollaisesta unelmoida”, tai vähintään yhtä paljastavilla huolestuneilla tai säälivillä katseilla, pitäisi kuunnella ja avoimesti vastaanottaa lapsen viesti, kannustaa häntä unelmoimaan. 

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida, riippumatta vammasta tai harvinaissairaudesta. Mitä pienempi lapsi, sitä mielikuvituksellisempia unelmia ja tulevaisuuden haaveita hänellä on. Heittäydytään yhdessä lapsen kanssa leikkiin, jossa voi olla rauhallista tai räjähtävää toimintaa, tanssia, laulua, lentämistä. Sankareita supervoimineen, kaikkia parantavia ihmelääkäreitä, laulajatähtiä, eläintenhoitajia. Sallitaan nämä unelmat kaikille lapsille, ilman että me aikuiset alamme niitä kyseenalaistaa tai arvostella! 

Kuunnellaan ja kannustetaan nuoria 

Nuoret haaveilevat ja unelmoivat ihmissuhteiden lisäksi tulevaisuuden opiskeluista ja ammatinvalinnasta. Unelmien kannalta keskeistä on perus- ja ihmisoikeus, oikeus oppimiseen. Meidän aikuisten tulee huolehtia siitä, että oppimisen esteitä poistetaan. Esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten rakentamisessa ja peruskorjauksissa tulee aina lähtökohtana olla esteettömyys ja saavutettavuus, kaikkien oppilaiden mahdollisuus yhdenvertaisesti toimia oppimisympäristössä. YK:n vammaisoikeussopimus, jonka Suomi on hyväksynyt osaksi lainsäädäntöään vuonna 2016, monin tavoin nostaa esiin vammaisten tyttöjen ja poikien yhdenvertaiset oikeudet muiden saman ikäisten lasten kanssa. 

Kun supersankarihaaveet iän myötä muuttuvat realistisimmiksi, muuttuvat myös nuorten haaveet ja unelmat. Nuorilla on ulkonäköpaineita ja se, että apuvälinekin voi näkyä on osa identiteettiä.    Ympäristöstä tulevat yhdenmukaisuuden paineet, mahdollinen leimaaminen, kiusaaminen ja ulkopuolelle jättäminen vamman tai harvinaissairauden vuoksi satuttaa. Näistä kertovat jotkut liikuntavammaiset ja harvinaissairaat, peruskoulun loppuvaiheessa olevat nuoret. Näissä tilanteissa tarvitaan tueksi kavereita ja turvallisia, vahvoja aikuisia. Vaikka tällaisia kokemuksia ei olisikaan ollut, unelmat ja haaveet muuttuvat iän myötä. Niiden uudelleen rakentamisessa tärkeintä meille aikuisille on kuunnella, kysellä ja kannustaa nuorta, eikä jyrätä häntä varoituksilla, ohjeilla tai omilla vahvoilla näkemyksillämme.     

Esikuvilla on suuri merkitys nuorten elämässä, unelmissa ja tulevaisuuden haaveissa. Toivotaan että nyt käynnissä olevan kaltaisissa tulevaisuuden uskoa antavissa ja lapsia kannustavissa kampanjoissa mahdollisimman pian näkyisi laajemmin ihmisten moninaisuuden kirjo, myös liikuntavammaisia ja harvinaissairaita esikuvia. 

Hyvää yhdenvertaista, unelmointiin kannustavaa ja tulevaisuuteen uskoa luovaa lasten oikeuksien viikkoa ja päivää! 

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, maailman laajimmin hyväksytyn ihmisoikeussopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla. Nyt vietettävän lasten oikeuksien viikon 16-22.11. teema on lapsen oikeus tulevaisuuteen. Lue Unicefin sivuilta, mikä on Lapsen oikeuksien sopimus.

Lue lisää lapsen oikeuksista

Unicefin sivuilta löytyy Lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan.

Lapsen oikeuksien viikosta löydät lisätietoa lapsenoikeudet.fi-sivulta.

Vuonna 2013 lapsen oikeuksien päivän teemana oli vammaisten lasten ja nuorten oikeudet.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa