Hero image
Kokoomakuva erilaista työtä tekevistä ihmisistä ja sopivaa työtä kaikille -tunnus. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Sinikka Winqvist 26.08.2021
Miten saisimme lisättyä työnantajien tietoutta erilaisista työllistymisen muodoista, joilla voidaan edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työelämään osallistumista? Tätä olemme miettineet yhdessä Lihastautiliiton, Neuroliiton ja Work Pilots Oy:n kanssa. Miten saisimme enemmän konkreettista tietoa työnantajille keikkatyön mahdollisuuksista? Miten yritykset, järjestöt ja julkinen sektori voisivat toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan työllistäessään keikkatyöntekijöitä digialustan kautta?

Invalidiliitto kehittää ja edistää yhdessä Lihastautiliiton, Neuroliiton ja Work Pilots Oy:n kanssa Sopivaa työtä kaikille -digitaalista keikkatyöalustaa ja sen käyttöä. Alustan tarkoituksena on edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työelämään osallistumista keikkatöiden avulla. 

Nykyinen hallitus on käynnistänyt kiitettävästi useita toimenpiteitä osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Tämä on todella hienoa. Myös vammaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä kehittäessään uusia toimintamalleja työllistymisten mahdollistamiseksi. Esimerkiksi Innokylästä löytyy MunDuuni-toimintamalli, jonka avulla edistetään vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden itsensä työllistämistä ja yrittäjyyttä. Nyt haluamme kehittää Sopivaa työtä kaikille - digitaalista keikkatyöalustaa, joka pyritään saamaan aktiiviseen käyttöön nimenomaan yhtenä lisämahdollisuutena osallistua työelämään. 

Sopivaa työtä keikkatyönä 

”Jos keikkatyöllä saisi saman rahan, asumistuen haku- ja tarkasteluprosessin voisi jättää kokonaan tarpeettomana pois.” 

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille työnhakijoille sopivaa työtä voi olla keikkatyö, jonka voi sovitella omaan toimintakykyyn peilaten. Eräs keikkatyöntekijä totesi, että käyttäisi ennemmin aikaansa työntekoon kuin täyttäisi hakemuksia ja toimittaisi liitteitä terveydentilastaan muutaman kymmenen euron asumistuen saamisen perusteeksi.  

Sopivaa työtä kaikille keikkatyöalustalla on nyt lähes sata keikkatyöntekijää, joilla on työkokemusta ja koulutusta eri aloilta. Tavoitteena on, että saisimme lisää työnantajia digialustalle. Lisäämällä työnantajien tietoutta alustan käytöstä ja työnhakijoiden osaamisesta voimme edistää kohtaantoa keikkatyöntekijöiden ja -tilaajien välille.  

Sitra järjestää viikoilla 35–36 Osaaminen näkyviin -kampanjan. Invalidiliitto, Lihastautiliitto ja Neuroliitto osallistuvat kampanjaan tuomalla omilla somekanavillaan näkyviin digialustan keikkatyöntekijöiden osaamista. 

Yhteistyönä on tehty myös alustan käyttöön ohjevideoita, jotta digialustan käyttö olisi mahdollisimman helppoa. Videot löytyvät jatkossa järjestöjen ja Work Pilots Oy:n sivuilta. 

Lisätietoa keikkatyöalustan käytöstä löytyy Work Pilots Oy:n sivulta. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa