Hero image
kuva joukosta ihmisiä, jotka pitävät toisiaan kädestä, kädet ylhäällä
Kirjoittanut Sanna Saarimaa 08.10.2018
Järjestötyötä tehdessäni törmään välillä toistuvaan ihmettelyyn. Yhdistysten tapaamisissa saatetaan tuoda esille huolta siitä, että liitto ei huomioi alueen ihmisiä ja liitto toimii vain pääkaupunkiseudulla.

Joskus totean ääneen asiasta huolta kantaville yhdistyksille, että minä olen liiton työntekijänä nyt tässä teidän luonanne vieraana. Olen mukana pohtimassa yhdessä kanssanne, miten yhdistyksen toimintaa voisi kehittää tai onko yhdistyksen alueella epäkohtia, joihin tulisi puuttua.

Aloitin työni toukokuussa. Olen ehtinyt tähän mennessä käydä Helsingissä, Espoossa, Vierumäellä ja Siuntiossa. Sen lisäksi olen vieraillut myös Kajaanissa, Oulussa, Hossassa, Ylivieskassa, Oulaisissa, Kuusamossa ja Sotkamossa. Kaikkialla olen ollut joko tapaamassa yhdistysten jäsenistöä tai viemässä eteenpäin sanomaa yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä. 

Olen mukana eri työryhmissä ja verkostoissa vaikuttamassa sekä kuntien että maakuntien toimintaan. Tuon viestejä kentältä erilaisten kokoonpanojen työskentelyyn. Niin tekevät myös liiton muut järjestöasiantuntijat. Soittelemme puheluita ja olemme yhteyksissä viranomaistahoihin tai päättäjiin. Tämä taustalla tehtävä tärkeä työ ei aina näy ulospäin. Tässä meillä on haaste, jonka tiedostamme. Alueella tehtävä työ, erityisesti vaikuttamistyö, pitää saada paremmin näkyviin.

Jos oikein tarkasti ajatellaan, niin liitto olemme me. Me kaikki. Erityisesti yhdistystoimijat ja yhdistysten jäsenistö. Ilman yhdistyksiä ei olisi liittoa. Kaikki me toimimme eri puolilla Suomea ja liittovaltuustossa asioista päättämässä on jäsenistöä maanlaajuisesti. Meidän järjestöasiantuntijoiden yksi tehtävä on tukea yhdistysten omaa alueellista toimintaa. Teemme töitä elinvoimaisten yhdistysten puolesta. Me työntekijät emme kuitenkaan yksistään ole liitto. 

Mielestäni Invalidiliitossa on nimenomaan panostettu aluetyöhön. Alueelle on palkattu lisää työntekijöitä, jotta järjestöasiantuntijoilla on mahdollisuus keskittyä tarkemmin alueensa yhdistyksiin ja maakunnalliseen vaikuttamiseen. Ja näin on mielestäni myös tehty. 

Minä ajattelen, että alueella tapahtuu ja liitto toimii. Teemme työtä yhdistysten kanssa samojen päämäärien ja ihmisten puolesta. Toivoisin, että jatkossa osaisimme puhua siitä, mitä me yhdessä tässä liitossa teemme ja miten me kaikki olemme tärkeä osa liiton toimintaa.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa