Hero image
Kuvassa syrjinnästä vapaa alue kyltti
Kirjoittanut Mirva Kiiveri 10.09.2018
Koventunut puhetapa ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat tulleet osaksi eri yhteisöjen arkea. Onneksi rohkenemme myös puhua ja puuttua.

”Ei kai taas!” oli ensimmäinen ajatukseni kun sain puhelun erään jäsenyhdistyksemme edustajalta. Hän kaipasi itselleen tukea kiusaamistilanteessa, joka oli parasta aikaa meneillään yhdistyksessä. Puhelu sai minut vakuuttumaan siitä, että jo hetken aikaa työstämämme reilu yhdistys -teema on ajankohtainen ja tärkeä. Metoo-liikkeen herättämä laaja yhteiskunnallinen keskustelu on rohkaissut toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta puhumaan epäasiallisesta käytöksestä ja sen kitkemisestä. Urheilujärjestöissä toimintaan on jo vuosien ajan sisällytetty Reilu peli -teema, kuvaus yhdenvertaisesta, moninaisesta ja oikeudenmukaisesta seuratoiminnasta. Asia ansaitsee nousta laajempaan keskusteluun myös sote-järjestöjen vapaaehtoistoiminnassa.

Yhdistystoiminnassa on aina ollut ristiriitoja. Joskus tunteet voivat räiskyä, kun pääosin vapaaehtoispohjalta toimivat ihmiset edistävät intohimoisesti heille tärkeitä päämääriä ja ovat toiminnassa koko sydämellään mukana. Tullessani Invalidiliittoon töihin kymmenisen vuotta sitten en voinut muuta kuin ihailla ja hämmästellä, kuinka sitoutuneita ja yhdistystoiminnalle antautuneita yhdistystoimijat olivat ja ovat sitä edelleenkin. Vuosien varrella yhteydenotot sekä itselleni että kollegoilleni kuitenkin paljastivat myös yhdistystoiminnan nurjan puolen: ristiriitoja, vanhoja kaunoja ja mikä ikävintä, myös suoranaista kiusaamista. Ristiriidat alkoivat haitata jopa yhdistysten perustehtävän toteuttamista ja nakertaa toimintaa sisältäpäin. Maineeltaan riitelevä yhdistys voi myös estää potentiaalisia jäseniä liittymästä yhdistykseen, jolloin voidaan menettää arvokasta henkistä pääomaa, jota uudet jäsenet parhaimmillaan voivat yhdistystoimintaan tuoda.

Vapaaehtoistoimijat voivat olla voimattomia ristiriitatilanteiden edessä. Muutama vuosi sitten otimme reilun yhdistystoiminnan teeman esille jäsenyhdistystemme edustajien kanssa. Silloin teeman käsittely poiki työntekijöillemme uuden työkalun, jolla ristiriitatilanteisiin voitaisiin puuttua. Vuosien ajan olimme jo pitäneet hyvän hallinnon koulutuksia ja tukeneet yhdistyksiä tilanteissa, joiden taustalla oli ristiriitoja henkilöiden välillä tai puutteita hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisessa. Puolisentoista vuotta sitten saimme Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijan työstämään teemaa kanssamme. Yhteistyöstä syntyi jäsenkysely, opinnäytetyö ja opas reiluun yhdistystoimintaan. Olemme myös kehittäneet muita työkaluja ristiriitatilateisiin ja uusiakin on jo kehitteillä. Ristiriitatilanteet kuormittavat toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia turhaan, kun toiminnan tulisi tuottaa toimijoilleen iloa ja voimavaroja.

Teema on järjestökollegoiden kertoman mukaan ajankohtainen myös muissa järjestöissä ja niiden vapaaehtoistoiminnassa. Olemme päättäneet lähteä edistämään entistä vahvemmin Reilu yhdistys -teemaa Invalidiliitossa ja jäsenyhdistyksissä, jotta epäasiallinen käytös saataisiin kitkettyä yhdistystoiminnasta. Mielellämme teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa. Jokainen yhdistystoimija, niin vapaaehtoinen kuin työntekijäkin, voisi katsoa ainakin kerran peiliin kysyäkseen itseltään, olenko minä edistämässä vai estämässä reilua toimintaa omassa yhdistyksessäni. Lapsuuden kesinä nyt jo edesmennyt mummoni komensi siskoani ja minua ”olemaan ihmisiksi”. Se on hyvä ohjenuora. Myös yhdistystoiminnassa.

 

Invalidiliitto on mukana Syrjinnästä vapaa alue –kampanjassa ja on julistautunut syrjinnästä vapaaksi organisaatioksi.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa