Invalidiliitto käynnisti vuoden 2017 keväällä Reilu Yhdistys- teeman, jolloin avautui kaikille Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille suunnattu jäsenkysely. Kysely tavoitti yhteensä 298 henkilöä, koostuen sekä valtakunnallisten että paikallisyhdistyksien jäsenistä.

Kyselyssä pohdittiin eri ilmiöiden kuten kiusaamisen ja syrjinnän esiintymistä yhdistysten arjessa sekä kartoitettiin valmiuksia puuttua edellä mainittuihin ilmiöihin sekä yhdistyksissä esiintyviin yleisiin ristiriitatilanteisiin. Kyselyn päätavoitteina oli avata keskustelu tärkeästä aiheesta, tuottaa ajankohtaista tietoa Invalidiliiton yhdistystoiminnasta ja yhdistysten ilmapiiristä jäsenten kokemusten pohjalta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään yhdistystoiminnan kehittämistyössä ja yhdistyksille suunnatussa työkirjassa ristiriitatilanteiden ehkäisemiseksi ja yhdistysten reilun ilmapiirin edistämiseksi. Reilu Yhdistys- teema on osa opinnäytetyötä yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijan Tuuli Arposen kanssa.

Yhdistys on yhteisö, jossa jokainen yksilö on merkittävä. Lähtökohtaisesti ristiriidat ovat luonnollinen osa yhdistysten arkea, mutta kiusaamisen ja syrjinnän kohdalla pitäisi pyrkiä nollatoleranssiin. Reilussa yhdistyksessä jokainen jäsen voi tuntea kuuluvansa yhdistykseen, olevansa osa yhteisöä ja osallistua yhdistyksen sosiaaliseen toimintaan, kuten esimerkiksi kokouksiin, tapahtumiin, kerhoihin ja retkiin. Reilun yhdistyksen tavoite  on, että jäsenet voivat osallistua tasavertaisesti toimintaan omista lähtökohdistaan ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.

Aina emme voi estää tilanteita syntymästä, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten reagoimme tilanteisiin. Joulukuussa valmistuva Reilua yhdistystä rakentamassa -työkirja tulee sisältämään muun muassa ehdotuksia, konkreettisia keinoja ja menetelmiä puuttua yhdistyksessä esiintyviin pulmatilanteisiin sekä kuinka vahvistaa positiivista ja avointa asennetta toiminnassa.

 Invalidiliiton jäsenille pidettiin avoin webinaari, jossa käytiin läpi kyselyn tuloksia, tulosten tuomia näkökulmia sekä pohditiin Reilu yhdistys- teemaa sekä mitä on sosiaalinen esteettömyys. Webinaari löytyy tallenteena koulutusosiosta. Sen tuotti Invalidiliiton kanssa yhteystyössä Invalidiliiton harjoittelija, yhteisöpedagogiopiskelija Tuuli Arponen.

Tästä pääset katsomaan webinaaritallenteen → https://www.invalidiliitto.fi/webinaarit

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa