Hero image
Kokoomakuva erilaista työtä tekevistä ihmisistä ja sopivaa työtä kaikille -tunnus. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Henri Ihander 29.01.2024
Jokaisen työpanos on arvokas ja merkityksellinen, vaikka mahdollisuutta tehdä kokoaikaista työtä ei olisikaan. Erilaisia työllistymisen keinoja pohditaan ja kehitetään, jotta jokaiselle työelämään pyrkivälle löytyisi sopiva keino olla osallinen ja tuntea merkityksellisyyttä työssään. Yksi keino työllistyä on keikkatyö, jota on mahdollista tehdä yrittäjämäisesti omien arjen aikataulujen mukaan.

Invalidiliitolla on käytössä Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalusta, jonka tarkoituksena on vastata edellä mainittuun tarpeeseen. Keikkatyöalustan toimintaa pyritään tällä hetkellä edistämään Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -ESR-hankkeessa. Tavoitteena on löytää alustalle työtehtäviä, jotka olisivat soveltuvia alustalle kirjautuneille työnhakijoille. Tämä tietysti vaatii meiltä hankkeen työntekijöiltä ymmärrystä ja tietoa siitä, minkälaista osaamista alustalta löytyy. Siksi järjestimmekin 19.-20.1.2024 työpajan, jonne kutsuimme keikkatyöalustalle kirjautuneita sekä keikkatyöstä kiinnostuneita verkostoitumaan ja kertomaan kehitysideoitaan alustaan liittyen. 

Viikonlopun työpaja oli antoisa ja saimme tavoitteidemme mukaisesti kerättyä hyödyllistä tietoa osallistujistamme sekä heidän ajatuksistaan työstä ja erityisesti keikkaluonteisista töistä. Osallistujilta saamamme palautteen mukaan onnistuimme myös verkostoitumisen tavoitteessa ja ryhmäytymistä tapahtui jo näinkin lyhyessä ajassa. Mielestäni osallistujaryhmämme oli koko tapahtuman ajan mukavan aktiivinen ja ryhmissä käytiin useita erilaisia keskusteluja. Tapahtumassamme vierailivat myös Helsingin työllisyyspalveluista Heidi Sipilä sekä Invalidiliiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki. He kertoivat osallistujille omista alustaan liittyvistä kokemuksistaan, mutta myös muista osallistujissa paljon keskustelua herättäneistä teemoista, kuten työnhausta ja työn vaikutuksista sosiaaliturvaan.   

Kaiken kaikkiaan viikonlopun jälkeen itselläni on positiivinen olo siitä, että saimme tavoitteidemme mukaisesti kerättyä jatkon kannalta tärkeää tietoa. Uuden tiedon avulla on taas helpompi jatkaa omaa työtä keikkatyöalustan edistämisen parissa ja lähteä etsimään sopivia töitä kaikille. 

Jaa sosiaalisessa mediassa