Kirjoittanut 19.10.2017
Vertaisuus ilmenee lähes missä ja milloin tahansa.

Vertaistuki on erityislaatuista vapaaehtoistoimintaa

Vertaistoiminnalla ja vertaisuudella tarkoitetaan vertaistuen kaikkea vertaisten välillä tapahtuvaa toimintaa. Se voi olla esimerkiksi säännöllistä kokoontumista harrasteryhmän puitteissa. Vertaistoiminta voi olla spontaania tai eri tavoin järjestettyä toimintaa. Vertaistoimintaa tapahtuu kasvokkain, puhelimitse tai vaikka Facebook -ryhmissä. Vertaisuus ilmenee lähes missä ja milloin tahansa. Esimerkiksi perheiden sopeutumisvalmennuskurssi tai vaikka harvinaisten nuorten leiri on sitä parasta mahdollista vertaistukea. Silloin ollaan kasvokkain ja on aikaa tutustumiseen.

Koulutettu vertaistukija on luotettava kuuntelija

Vertaistuen organisoidummassa muodossa koulutettuja ja perehdytettyjä vertaistukijoita välitetään vertaistuen tarvitsijoille. Koulutettu vertaistukija on jo selvinnyt erityisestä elämäntilanteestaan tai on pidemmällä elämäntilanteeseensa sopeutumisessa. Hän käyttää omaa kokemustaan toisen hyväksi ja toimii luotettavana kuuntelijana. Vertaistukisuhteissa tapahtuu myös vertaisoppimista. Tukija oppii tuettavaltakin, jolloin tietotaito ja ymmärrys karttuvat.

Vertaistuettavat toivovat vertaistukea erilaisista lähtökohdista ja syistä. Joku haluaa tietoa sairaudesta, joku käytännön vinkkejä arkeen. Toinen kaipaa tukea uuteen tilanteeseen. Vertaistuki voi myös vähentää läheisten kuormitusta. Jokin tilanne tai asia voi olla niin arka, ettei siitä haluta puhua läheisille.

Vertaistuen luottamuksellinen tukisuhde perustuu vertaistukijan omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakamiseen. Siinä ei arvioida tai määritellä vertaistuettavan tilannetta ammattimaisesti eikä jaeta ammattimaisia ohjeita tai neuvoja. Vertaistukea annetaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, jotka on hankittu omien elämänkokemusten kautta. Vertaistukea eivät rajaa ammatilliset ja hallinnolliset säännöt samalla tavalla kuin julkisia palveluja. Olennaista on kohtaaminen - ihminen ihmiselle. Tasavertainen vuorovaikutus, pakottamaton ja paineeton kokemusten jakaminen luo uskoa tulevaisuuteen ja muutoksen mahdollisuuteen. Ja kun voimavarat ovat lopussa, voi vertaistuki auttaa niiden löytämisessä ja rakentamisessa.

Kokemuksistaan kertova vertaistukijan ei tarvitse ole kaikkitietävä. Hän puhuu oman henkilökohtaisen kokemuksensa pohjalta. Vertaistukijalta vaaditaan hoksaavutta ja rohkeutta myöntää olevansa uuden asian äärellä. Kaikkeen ei tarvitse tietää ratkaisua tai valmista vastausta, eikä hankaliin tilanteisiin tarvitse jäädä yksin. Invalidiliiton vertaistuen vastuuhenkilöön voi aina ottaa yhteyttä.

Invalidiliiton vertaistuen välitys

Invalidiliitossa vertaistukijoita välittää vertaistuen vastuuhenkilö. Myös jäsenyhdistysten vastuuhenkilöt voivat välittää vertaistukijoita. Tietoturvasyistä vertaistukihenkilöiden yhteystietoja ei julkaista verkkosivuilla.

Lue lisää tietoa vertaistuesta ja vertaistukikoulutuksista Invalidiliiton kotisivuilta >>


Merja Monto

Jaa sosiaalisessa mediassa