Hero image
Pöydällä kannettava tietokone, teemuki, vihko ja kynä. Käyttäjästä näkyvissä käsivarsi jossa kello, villatakkia ja sinistä puseroa. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Sinikka Winqvist 13.12.2018
Osatyökykyisten työllisyydestä on puhuttu paljon tällä hallituskaudella.

Ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen on etsitty useilla kärkihankkeilla.  Myös vammaisten yrittäjien tilannetta on selvitetty. Valtioneuvoston kanslian ”Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki” -julkaisussa (VNK selvitys) esitetään toimenpiteiksi muun muassa, että hyvin menestyvien yrittäjien tarinoita tuotaisiin julkisuuteen.

Invalidiliitto hallinnoi STEAn rahoittamaa Yritystä!-hanketta (2016 – 2018), joka edistää vammaisten henkilöiden työelämäosallisuutta yrittäjyyden keinoin. Joulukuun alussa selvisi, että Yritystä!-hanke saa vuodelle 2019 jatkorahoituksen. Tämä on mahtavaa, koska työ vammaisten henkilöiden itsensä työllistämisen edistämisessä on vielä kesken. 

Yritystä!-hankkeessa mukana olleet yrittäjät eivät pääsääntöisesti ole näitä VNK selvityksessä mainittuja, julkisuuteen tuotavia menestyviä yrittäjiä. He ovat yrittäjiä, jotka työkyvyttömyyseläkkeelle jouduttuaan haluavat kuitenkin työskennellä itselleen tärkeän aiheen parissa sen verran, mitä jäljellä oleva toimintakyky antaa myöten. Tämä antaa mahdollisuuden myös nostaa hieman elintasoa pelkkään työkyvyttömyyseläkkeeseen verrattuna. Heidän tarinansa ja niiden julkisuuteen tuominen on aivan yhtä tärkeää, ellei tärkeäpääkin kuin menestyvien yrittäjien.

Vuonna 2019 hankkeen toiminnassa panostetaan MunDuuni -yrittäjyyden toimintamallin juurruttamiseen kumppanijärjestöihin. Tavoitteena on myös vaikuttaa yhteiskuntaan ja edistää vammaisten henkilöiden itsensä työllistämistä siirtämällä toimintamallin periaatteet myös julkisten palvelujen piiriin yhdeksi työkaluksi yrittäjyysneuvontaan.

Yrittäjyyden avulla voi toteuttaa itseään

Yritystä!-hanke teki syksyllä kyselyn yrittäjille. Sen tavoitteena oli tuoda esiin ne käytännöt ja haasteet, joita vammainen henkilö kohtaa yrittäjyydessä. Kyselyn linkki tavoitti noin 240 henkilöä, vastausprosentin ollessa n. 20 %. Vastaajista miesten osuus oli hieman suurempi kuin naisten. Vastaajat olivat pääsääntöisesti työkyvyttömyyseläkkeellä olevia työikäisiä henkilöitä, joilla valtaosalla oli oma toiminimi. 

Kyselyyn vastanneiden yrittäjien arvomaailmassa läheiset ihmissuhteet ja itsensä toteuttaminen sekä terveys ja hyvinvointi ovat merkityksellisempiä kuin taloudellinen vakaus. Kysymykseen, mitkä arvot ohjaavat yritystoimintaa, vastauksista ilmeni, että itsensä toteuttaminen yrittäjyyden avulla oli tärkeintä ja yritystoiminnasta saatu raha ja lisäansiot tulivat vasta sen jälkeen. Tämä osoittaa sen, että vammaisten henkilöiden yrittäjyydessä tuloksen tekeminen ei ole aina tärkein vaikutin. Se, että yrittäjänä on osallisena yhteiskunnassa ja, että yrittäjyys voi olla ainoa tapa työllistyä näkyvät vastauksissa.

Kyselyn tuloksia käytettiin myös Yritystä!- hankkeessa kehitetyn vammaisten henkilöiden yrittäjyyden toimintamallin taustana. MunDuuni -yrityksen perustamisen toimintamalli tarjoaa työkalun, jonka avulla yrityksen voi ideoida ja perustaa varsin helposti. Samoin yrityksen lopettaminen on helppoa, kun se huomioidaan jo yrityksen suunnittelussa ja sopimuksissa. MunDuuni-videoanimaatio yrityksen perustamisen toimintamallista on nähtävillä verkossa. Toimintamalli julkaistaan myös puheena Souncloudissa, viittomakielisenä versiona sekä sarjakuvana vuoden 2019 alussa. 

Yhteenveto kysely vammaisyrittäjyyden erityispiirteistä (pdf)

Munduuni -yrityksen perustamisen toimintamalli (pdf)
 

Jaa sosiaalisessa mediassa