Checklista för röstningsställenas tillgänglighet
Använd den här checklistan för att kontrollera om vallokalen är tillgänglig.

1. Ankomsten till röstningsstället

 • Ligger röstningsstället invid goda trafikförbindelser och finns det en hållplats för kollektivtrafiken nära röstningsstället?
 • Finns det nära entrén ett ställe där skjutstrafiken (bl.a. invataxi) kan stanna?
 • Finns det handikapparkeringsplatser (3600 mm bred och 5000 mm lång) i närheten av röstningsstället?
 • Är gångvägen som leder till entrén guidad?
 • Är gångvägen som leder till entrén lätt att upptäcka och har en jämn, fast och halkfri yta?
 • Är gångvägens lutningar högst 5 % (1:20).

2. Entrén

 • Har tillgängliga gångvägar på röstningsstället tydliga och lättlästa skyltar?
 • Har passagerna bredvid trappan en ramp med en lutning på högst 8 % och bredden minst 900 mm.
 • Har trappor och ramper ledstänger på vardera sidor.
 • Finns det framför ytterdörren en avsats på minst 1500 mm x 1500 mm?
 • Finns det på den sida där ytterdörren öppnas minst 400 mm fritt utrymme, som den som använder rullstol behöver för att öppna dörren? 
 • Är dörröppningens bredd minst 850 mm och tröskelns höjd högst 20 mm?
 • Öppnar sig dörren automatiskt eller är den annars lätt att öppna (den kraft som behövs för att öppna dörren får vara högst 10 N dvs. 1 kg)?
 • Har vindfångets matta eller golvtrall högst 10 mm x 30 mm glipor och orsakar mattan inte en nivåskillnad som är högst 20 mm? 
 • Är vindfånget minst 1500 mm x 1500 mm, om båda dörrar öppnas utåt från vindfånget?
 • Är vindfånget minst 1500 mm bred och 2300 mm djup, om en av dörrarna öppnas inåt vindfånget?

3. Röstningsstället

 • Finns det på röstningsstället minst ett röstningsbås där man kan fylla i röstsedeln sittande? Finns under röstningsbåsets bord (höjden 750–800 mm) ett benutrymme (bredd minst 800 mm, djup minst 600 mm och höjd minst 670 mm)? Eller finns det på röstningsstället höjdjusterbara bord?  
 • Är belysningen i röstningsbåsen bländfri och tillräcklig? (500–750 lux på bordsytan)
 • Finns det sittplatser på röstningsstället så att väljarna vid behov kan vila?
 • Finns det på förhandsröstningsstället och röstningsstället på valdagen en person som utsetts till valbiträde?
 • Om det bland valfunktionärerna finns personer som använder hjälpmedel, ska det finnas toalettrum, som är lämpliga för användare av rullstol.

Checklista för röstningsställenas tillgänglighet, Word-fil (18 kt).

Checklista för röstningsställenas tillgänglighet, PDF-fil (91 kt).

Vid allmänna val är justitieministeriet den högsta valmyndigheten och har det övergripande ansvaret för valen.  Kommunernas centralvalnämnder sköter de allmänna arrangemangen inför val i kommunen. Om du märker några brister i tillgänglighet på röstningsställena kontakta valmyndigheterna.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa