Sinisävyinen kuva, jossa käsi estää dominopalikoita kaatumasta
Me Invalidiliitossa koemme työmme merkitykselliseksi ja haluamme toimia vastuullisesti sekä eettisesti oikein. Arvojamme ovat luottamus, avoimuus, uudistuminen, rohkeus ja ihmisarvo.

Eettinen ilmoituskanava (whistleblowing) perustuu EU-direktiiviin, jonka tarkoituksena on suojella henkilöitä, jotka ilmoittavat työnsä yhteydessä havaitsemastaan tai perustellusti epäilemästään väärinkäytöksestä, rikkomuksesta tai rikoksesta.

Whistleblowing-menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä tai muita rikkomuksia havaitsevien henkilöiden käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen. Oletettu väärinkäytös voi olla esim. taloudellinen väärinkäytös, oikeudellinen väärinkäytös tai muu epäeettinen, Invalidiliiton kulttuurin vastainen toiminta.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Eettisen ilmoituskanavamme tarjoaa ulkopuolinen toimittaja, mikä takaa ilmoituksen pysymisen nimettömänä koko käsittelyn ajan. Halutessaan ilmoituksen voi tehdä myös omalla nimellä. Ilmoituskanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt Invalidiliitossa. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Kun ilmoitus on tehty First Whistle -järjestelmään, ilmoitustyöryhmä saa siitä tiedon ja kuittaa seitsemän vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanotetuksi ja että sitä on alettu käsitellä. Ilmoittaja saa koodin ilmoituksestaan, jonka avulla hän voi seurata ilmoituksen etenemistä. Järjestelmään kirjautuu kaikki ilmoitukseen liittyvät toimenpiteet: ilmoituksen jättäminen, lisätietojen pyytäminen ja antaminen, ilmoituksen käsitteleminen ja päätös. Ilmoittajalle raportoidaan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta, mihin toimenpiteisiin sen seurauksena on ryhdytty. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, linkki tietosuojaselosteeseen.

Eettinen ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei saa käyttää toisen henkilön perusteettomaan tai tahalliseen vahingoittamiseen. Eettinen ilmoituskanava ei myöskään ole tarkoitettu esim. asiakas/jäsenistöpalautteen tai laskutusasioihin liittyvien asioiden ilmoittamiseksi tai henkilökohtaisen tyytymättömyyden ilmaisemiseen. Niistä voi antaa palautetta palautelomakkeemme kautta.

Invalidiliitto ry:n työntekijät voivat edelleen ilmoittaa mahdollisista havainnoistaan myös suoraan esihenkilölleen tai johtoryhmän jäsenille.

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Lue lisää, missä tapauksissa on edellytykset käyttää ulkoista kanavaa:
https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan
https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal

Linkki eettiseen ilmoituskanavaan

Lisätietoa ilmoittajille palvelun tuottajan sivulta.

Jaa sosiaalisessa mediassa