ESKEH-kartoitusmenetelmä

Esteettömyyskartoitus on työkalu rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytilan selvittämiseksi. Invalidiliiton ESKEH-projektissa vuosina 2007–2009 kehitettiin rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä (ESKEH). Menetelmä on päivitetty vuoden 2018 aikana.

ESKEH-menetelmä sisältää kartoituslomakkeet ja -oppaan kartoituksen tekemiseen. Menetelmän kehittämiseen osallistui laaja joukko asiantuntijoita eri organisaatioista, kuten ministeriöistä ja järjestöistä. Kartoituslomakkeet ja -opas on päivitetty vuonna 2018. 

Menetelmä pohjautuu esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin ja -suosituksiin. Esteettömyys ei ole yhden ihmisen tai organisaation mielipide, vaan se muodostuu yhteisesti sovituista asioista. Invalidiliitossa on myös koulutettu ESKEH-kartoittajia, ja esteettömyyskartoituksia tekevät vain koulutetut kartoittajat. Kartoituksesta tehdään kirjallinen raportti, joka sisältää tiedot esteettömyyden nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset esteettömyyden kehittämiseksi.

Invalidiliitossa on lisäksi laadittu ESKEH-menetelmää suppeammat Helppo liikkua -kriteerit, joilla saadaan suuntaa antavaa tietoa kohteen esteettömyydestä. Lisäksi on kehitetty luontoreittien esteettömyyskartoitusmenetelmä (Luonto-ESKEH). Menetelmä sisältää kartoituslomakkeet ja oppaan kartoittajalle.

Invalidiliitossa on järjestetty useita esteettömyyskartoittajan peruskursseja. Ensimmäinen, pilottikoulutus järjestettiin yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa ESKEH-projektin päätteeksi. Sen jälkeen kursseja on järjestetty neljä. Myös muutamat ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet esteettömyyskartoittajien koulutusta.

Esteettömyyskartoittajat 

Etsitkö esteettömyyskartoittajaa läheltäsi? Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla keinoin osoittaneet pätevyytensä tehtävään.

Esteettömyyskartoittajat

Tiedoissa on henkilön nimi, paikkakunta ja yhteystiedot (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) sekä mahdollinen yrityksen nimi. Tiedot ovat kartoittajien itsensä antamat eikä ESKE vastaa tietojen oikeellisuudesta. ESKE ei myöskään vastaa yksittäisen kartoittajan työstä.

Oletko kouluttautunut rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajaksi? Esteettömyyskeskus ESKE kokoaa tietoja Suomessa toimivista rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajista, jotta kartoitusta tarvitsevat tahot löytäisivät heidät ja jotta kartoittajien ammattikunta tulisi laajemmin yleiseen tietoon.

Koska oppilaitokset eivät voi luovuttaa tietoja kurssin suorittaneista käyttöömme, pyydämme, että käyt itse antamassa tietosi rekisteriimme tällä lomakkeella. Luvallasi laitamme tiedot myös verkkosivustollemme. Jos haluat poistaa tietosi verkkosivuiltamme tai esteettömyyskartoittajien rekisteristä, ilmoitathan siitä meille sähköpostitse osoitteeseen eske@invalidiliitto.fi

Esteettömyyskartoittajarekisterin tietosuojaseloste 21.5.2018


Tiedoksi

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan peruskurssi = The accessibility audit of the built environment, basic course

Jaa sosiaalisessa mediassa