ESKEH kartoitusmenetelmä
Esteettömyyskartoitus on työkalu rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytilan selvittämiseksi. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä (ESKEH) kehitettiin vuosina 2007–2009 valtakunnallisena yhteistyöprojektina ja menetelmä päivitettiin Invalidiliitossa vuonna 2018.

ESKEH-kartoitusmenetelmä on tarkoitettu rakennusten ja niiden ulkoalueiden kartoittamista varten. Kartoituksen avulla saadaan tietoa siitä, missä kohdin esteettömyydelle asetetut kriteerit toteutuvat. Saatua tietoa voidaan hyödyntää kohteen korjaus- ja muutostöiden suunnittelussa.

Menetelmä sisältää kartoituslomakkeet ja -oppaan kartoituksen tekemistä varten. ESKEH-kriteerit pohjautuvat esteettömyysmääräyksiin, -ohjeisiin ja -suosituksiin. Kartoittaja kerää tarvittavat tiedot kohteesta lomakkeiden avulla ja laatii raportin, jossa kuvataan esteettömyyden nykytila, puutteet ja antaa toimenpide-ehdotuksia esteettömyyden kehittämiseksi.

Invalidiliitossa koulutetaan esteettömyyskartoittajia. Myös muutamat ammattikorkeakoulut järjestävät esteettömyyskartoittajien koulutusta ESKEH-menetelmällä. Linkki esteettömyyskartoittajarekisteriin.

Luontoreittien ja -kohteiden kartoittamiseen on kehitetty vuonna 2014 kartoitusmenetelmä Luonto-ESKEH, jota päivitettiin 2019 Suomen Paralympia komitean (ent. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU) toimesta. Lisäksi Esteetön eräpolku –hankkeessa päivitettiin kartoituslomakkeita pidempien, luonnossa viipymisen mahdollistavien reittien ja luontokohteiden osalta. Lisätietoa luontoreittien esteettömyyskartoitusmenetelmästä.

Jaa sosiaalisessa mediassa