nainen seuraa kuntoutusvideota lattialla istuen. Kuvituskuva.

Etäkuntoutus aivovamman saaneilla

AV Etäkuntoutus - Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena

Hankkeen päätavoitteena on selvittää vaativan etäkuntoutuksen toteutusta ja vaikuttavuutta aivovamman saaneilla. Osatavoitteina on selvittää vaativan neuropsykologisen kuntoutuksen ja fysioterapian toteutumista sekä arvioida näiden terapioiden toimivuutta etäkuntoutuksena, selvittää saatuja kokemuksia aivovamman saaneilta, heidän läheisiltään ja kuntoutuksen toteuttajilta sekä selvittää toteutetun etäkuntoutuksen vaikutuksia. 
 
Tutkimus toteutetaan 8/2016-3/2019 Invalidiliiton ja Kuntoutussäätiön yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuu 30 aivovamman yli vuosi sitten sairastanutta, jotka täyttävät Kelan vaativan kuntoutuksen ja hankkeen sisäänottokriteerit ja joilla on voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Puolet henkilöistä osallistuu neuropsykologiseen kuntoutukseen ja puolet fysioterapiaan. Reaaliaikaista etäkuntoutusta on 15 kertaa 10 viikon aikana ja lisäksi tehdään itsenäisiä harjoitteita. Reaaliaikaisessa etäkuntoutuksessa kuntoutuja on tabletin välityksellä salatussa videoyhteydessä terapeuttiin. Neuropsykologi käyttää kuntoutuksen tukena kognitiivisten harjoitteiden ja fysioterapeutti liikkumisen harjoitteiden sovellusohjelmaa. 
 
Etäkuntoutuksella voidaan tarjota mahdollisuus kuntoutuspalveluiden käyttöön kuntoutujan valitsemassa paikassa. Etäkuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen myös silloin kun kuntoutuspalveluiden saanti olisi muuten vaikeaa tai estynyt, kuten pitkien välimatkojen tai riittämättömien resurssien vuoksi. Etäkuntoutuksen avulla voidaan optimoida kuntoutuksen ajoitusta, intensiteettiä ja jaksottamista, jolla voidaan vaikuttaa kuntoutuksen tuloksellisuuteen. Se on kustannustehokasta; terapeutin päivään mahtuu useampi kuntoutettava ja matkakustannuksissa säästetään. 
Tällä tutkimuksella saamme uutta tietoa etäkuntoutuksesta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailta.

AV etäkuntoutus esittely (pdf) >>

Vastuututkija, dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala/ Invalidiliitto -konserni.  Sähköposti: etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.