Tälle sivulle on koottu ohjeita ja linkkejä koronaepidemian aikana toimimiseen. Ajantasaisin tieto oman alueen koronatilanteesta löytyy oman kunnan, sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston tiedotteista.

Invalidiliitto suosittelee yhdistyksiä noudattamaan alueellista harkintaa, varovaisuutta ja viranomaisten ohjeita tapahtumien järjestämisen suhteen

Suuri osa Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenistä kuuluu riskiryhmiin perussairauden, vamman tai korkean iän takia. Invalidiliitto suosittelee yhdistyksiä suojaamaan koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia jäseniään. Sen tähden yhdistyksen tulee noudattaa alueellista harkintaa, varovaisuutta ja viranomaisten ohjeita järjestäessään tapahtumia jäsenilleen. 

Invalidiliitto on koonut ohjeita yhdistyksille siitä, miten välttää ja ennaltaehkäistä koronavirukselle altistumista  yhdistysten tilaisuuksissa. 

Ohjeita yhdistyksille tapahtumien järjestämiseen koronatilanteessa.docx 20.46 KB, DOCX


Lisätietoa koronatilanteesta ja ohjeita löytyy alla olevilta viranomaisten verkkosivuilta:
 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtaissivut koronaviruksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön viranomaisohjeet ja päätökset koronatilanteessa

Aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset liittyen koronatilanteeseen

Aluehallintoviraston tiedotteet

Työterveyslaitoksen ohjeita siivoukseen koronatilanteessa

 

Uusi poikkeamislaki voimassa

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi on vahvistettu.  Uusi laki on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyslaista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Aiempi poikkeamislaki salli yhdistyksen kokouksen lykkäämisen aina syyskuun loppuun asti yhdistyksen omien sääntöjen vastaisesti. Tällaista lykkäysmahdollisuutta ei siis enää ole.

Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin aina lykätä kokouksen sääntöjen määräämää ajankohtaa myöhemmäksi. Päätöksen on syytä perustua erittäin huolelliseen harkintaan, koska hallituksen jäsenet voisivat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen kokouksen lykkäämisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Aina on suositeltavaa asettaa jäsenten turvallisuus yhdistyslain muotomääräysten noudattamisen edelle.

Poikkeamislain mahdollisuuksien käyttö on hallituksille täysin vapaaehtoista. Eli yhdistykset voivat edelleen pitää kokouksiaan ihan samallakin tavalla kuin aina ennen, kunhan kokous on kutsuttu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Nykyisessä epidemiatilanteessa on toivottavaa, että etäosallistumis- ja valtuuttamismahdollisuuksia käytettäisiin fyysisten kokoontumisten vähentämiseksi.  

Poikkeamislain löydät täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa