Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
26.05.2021
Vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.5.2021 kolmanteen kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat vammaispalvelulain mukaiset lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta. Kuulemistilaisuudessa Invalidiliitto nosti esiin sen, että lyhytaikaisen huolenpidon eli hoidon ja päiväaikaisen toiminnan lähtökohtana on oltava vammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet.

Vammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet lyhytaikaisen huolenpidon lähtökohtana  

Invalidiliitto kannattaa vammaispalvelulaissa olevaa kohtaa siitä, että vammaisella ihmisellä on oikeus saada lyhytaikaista huolenpitoa välttämättömän huolenpidon ja osallisuuden turvaamiseksi sekä huolenpidosta vastaavien henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Vammainen ihminen voi tarvita lyhytaikaista huolenpitoa esimerkiksi, jos hänen henkilökohtaiset avustajansa sairastuvat tai hänen omaishoitajansa on vapaalla. 

- On hienoa, että lyhytaikainen huolenpito koskisi ikärajasta riippumatta kaikkia vammaisia ihmisiä. Lyhytaikaisen huolenpidon sisältö, määrä, kesto ja toteutustapa määriteltäisiin vammaisen ihmisen yksilöllisten tarpeiden perusteella. Etenkin itsenäistyvän nuoren tai aikuisen vammaisen toiveet ja elämäntilanne tulisi tässä huomioida, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors sanoo. 

Invalidiliitto esittää, että lyhytaikaista huolenpitoa pitäisi voida järjestää sekä palvelusetelillä että henkilökohtaisella budjetilla. Ne lisäisivät vammaisen ihmisen valinnanvapautta ja tukisivat hoidon sijaisjärjestelyiden ja lyhytaikaisen huolenpidon toteutumista. Ne tukisivat myös huolenpidosta vastuussa olevan henkilön, vammaisen ihmisen ja hänen koko perheensä hyvinvointia ja jaksamista.  

Päiväaikainen toiminta liian suppeaa 

Vammaisella ihmisellä on oikeus päiväaikaiseen toimintaan, jos hän tarvitsee sitä toimintarajoitteensa vuoksi, eikä sosiaalinen kuntoutus, työllistymistä tukeva toiminta, työtoiminta tai kuntouttava työtoiminta ole hänelle sopivaa tai riittävää. Päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on turvata vammaisen ihmisen sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta ja ylläpitää hänen toimintakykyään. Invalidiliitto esittää, että päiväaikaisen toiminnan sisältö, määrä, kesto ja toteutustapa on määriteltävä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Lakiehdotuksen perustelut eivät Invalidiliiton näkemyksen mukaan riittävällä tavalla tue vammaisen ihmisen osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja tahdon toteutumista päiväaikaisessa toiminnassa. YK:n vammaissopimus ei myöskään näy perusteluissa, vaikka sopimuksessa painotetaan esimerkiksi valinnan mahdollisuuksia ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia ja palveluja, joilla tuetaan osallistumista ja osallisuutta yhteisöön ja jotka auttavat saavuttamaan ja säilyttämään arjessa tarvittavia erilaisia kykyjä.   

Vammaisen ihmisen kuulemista hänelle sopivalla tavalla ja aitoa osallisuutta pitäisi Invalidiliiton mukaan lakiehdotuksen perusteluissa korostaa.   

Lue Invalidiliiton koko kirjallinen lausunto (pdf). 

Lisätietoa: Ylva Krokfors, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto,  ylva.krokfors@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa