16.09.2021
Eri väestöryhmien tarpeet liikkumisympäristöissä on tunnistettu valtion väyläverkoston investointiohjelmassa. Invalidiliitto antoi asiasta lausunnon Väylävirastolle.

Valtion väyläverkosta laaditaan vuosittain kahdeksanvuotinen investointiohjelma, joka liittyy valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoon.  Nyt käsillä oleva ohjelma vuosille 2022–2029 käsittää ehdotukset rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Invalidiliitto arvioi investointiohjelmaa rata- ja maantieverkostoa koskevien hankkeiden osalta. 

Esteettömyys ja saavutettavuus huomioitu  

Juna-asemille ja seisakkeille oli monin paikoin investointiohjelmassa kohdennettu esteettömyyttä lisääviä toimenpiteitä. Nämä esteettömyyskorjaukset sekä matkustajainformaation parantaminen ovat konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät eri tavoin liikkumisesteisten ihmisten mahdollisuuksia käyttää junaliikennettä. 

Alueiden välisen sekä kaupunkiseutujen sisäisen saavutettavuuden lisääminen on merkityksellistä ihmisten liikkumisen ja elinkeinoelämän kannalta. Siihen kytkeytyy myös toimiva työpaikkaliikenne. Investointiohjelmassa viitataan yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Invalidiliitto ehdottaa, että alueelliseen yhteistyöhön otetaan mukaan sidosryhminä kuntien sekä hyvinvointialueiden vammaisneuvostot. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta Valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029 (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa