Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
19.09.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

Invalidiliitto antoi lausunnon sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus on vammaispalvelulain sekä asiakas- ja potilashuoltolain uudistusten ohella eräs tärkeimpiä lainsäädäntöuudistuksia. Invalidiliitto kannatti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevia kohtia, kunhan yksityisten perintätoimistojen käyttämisestä julkisten saatavien perimisessä luovutaan.

Invalidiliitto ei pitänyt oikeudenmukaisena vahingoittuneen tai kadonneen apuvälineen kustannusten perimistä koskevaa sääntelyä. Lakiesityksessä ei pidetty myöskään vammaisuuteen liittyvien erityiskustannusten määrittelyä oikeasuhtaisena.

Maakunnat tarvitsevat valtakunnalliset ohjeistukset sote-asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Asiakasmaksulain toimeenpanon tulee noudattaa YK:n vammaissopimuksen artiklan 28 vammaisten henkilöiden riittävän elintason ja sosiaaliturvan määräyksiä.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa