Nainen ajaa sähköpyörätuolilla ulkona. Kuvituskuva.
01.09.2022
Asiakasosallisuutta pitää vahvistaa apuvälinepalveluiden kilpailutuksissa. Näin kilpailutukset onnistuvat niin apuvälineiden käyttäjien, tuottajien kuin järjestäjienkin näkökulmasta. Muun muassa tämän asian Invalidiliitto nosti esille sosiaali- ja terveysministeriön apuvälinepalveluiden kuulemistilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti elokuun lopussa järjestöille kuulemistilaisuuden apuvälinepalveluista ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta annetun asetuksen (apuvälineasetus) muutostarpeista. Tilaisuudessa järjestöillä oli mahdollisuus esittää työryhmälle näkemyksensä ja mahdollisia muutoksia apuvälineiden käyttäjien näkökulmasta.  

Invalidiliitto nosti esiin myös apuvälineiden huollon ja korjauksen vahvistamisen osana apuvälinepalvelun kokonaisuutta. Huoltoa ja korjauksia pitäisi voida saada myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Apuvälineen käyttäjän oikeusturvan vahvistamiseksi Invalidiliitto ehdotti muutoksenhakukelpoista päätöstä yksilöllisiin apuvälinepalveluihin.  

Toimivat apuvälineet vastaavat käyttäjän tarpeisiin ja huomioivat hänen yksilölliset haasteensa toimintakyvyssä sekä yksilölliset päivittäiset toiminnot.  

- Apuvälineasetuksella tulee varmistaa apuvälineen yksilöllisyys ja toimivuus sekä kilpailutuksen tuomien uhkien poistaminen. Kilpailutusten onnistuminen apuvälineiden käyttäjien, tuottajien ja järjestäjien näkökulmasta edellyttää asiakasosallisuuden vahvistamista osana kilpailutusprosessia, lakimies Henrik Gustafsson muistutti Invalidiliiton puheenvuorossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keväällä 2021 lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinointiryhmän.  Ryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää apuvälineasetuksen mahdollisia muutostarpeita. Koordinaatioryhmä on perustanut työryhmän muutostarpeiden selvittämistä varten.     

Lue Invalidiliiton koko puheenvuoro sosiaali- ja terveysministeriölle (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa