Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
11.03.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon oikeusministeriölle naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan perustamisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen. Liitto kannattaa tehtävän perustamista.

Invalidiliiton mielestä naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan perustaminen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen on kannatettava, koska vaikeavammaisten naisten riski joutua moninaisen väkivallan kohteeksi on suuri. YK:n vammaissopimuksen artikla 6 (vammaiset naiset ja tytöt) tunnistaa vammaisten naisten haavoittuvan aseman ja moniperustaisen syrjinnän yhteiskunnassa. 

Toimivaltakysymyksiä tarkennettava 

Lakiesitys jättää hieman epäselväksi erityisraportoijan toimivaltakysymykset. Yhtäältä lakiesitys kuvaa erityisraportoijan tehtävän kattavan rikosvastuun toteuttamisen eli yksittäistapaukset. Toisaalta lakiesitys rajaa yksittäiset tapaukset pois tehtävänkuvasta. Toimivaltaan liittyvissä kysymyksissä käytettyjä sanamuotoja pitää selventää. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa työskentelevän ihmiskaupparaportoijan työstä saatua kokemusta on hyödynnettävä erityisraportoijan tehtävien määrittelyssä.  

Erityisraportoijan pitäisi vaikuttaa näkyvästi vammaisiin naisiin liittyviin erityiskysymyksiin. Tällaisia erityiskysymyksiä ovat mm. esteetön turvakoti vammaisille naisille ja viranomaisten koulutus vammaisiin naisiin kohdistuvassa väkivallassa sekä monissa tapauksissa vammaisen naisen tietynlainen riippuvuussuhde rikoksentekijään. 

- Erityisraportoijan tehtävä voi edellyttää tarvittavan datan saamiseksi myös tuomioistuinten oikeustapausten analyysia esim. seksuaalirikoksissa, jotka tyypillisesti salataan. Invalidiliitto katsoo, että lakiesitystä pitää vielä muuttaa siten, että erityisraportoijalla olisi oikeus käsitellä salassa pidettäviä tietoja ennalta ehkäisevän työnsä hoitamiseksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo.  

Vammaisten miesten kokemasta väkivallasta selvitys 

Lopuksi Invalidiliitto huomauttaa vielä, että vammaisten miesten kokema väkivalta on ollut tabu yhteiskunnassa. Siten vammaisia miehiä kohtaamasta väkivallasta pitää tehdä erillinen selvitys.    

Lue koko Invalidiliiton lausunto oikeusministeriölle naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan perustamisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi.    
 

Jaa sosiaalisessa mediassa