19.06.2017

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Invalidiliiton mielestä luonnos on selkeä ja kattava. Luonnoksessa huomioidaan keskeiset valtakunnallisesti tärkeät asiat maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä viranomaisten toiminnassa eikä tavoitteilla toisaalta luoda olemassa olevien säädösten kanssa päällekkäistä ohjausta.

Luonnoksessa huomioidaan kiitettävällä tavalla väestön ikääntymisen, palvelujen keskittymisen ja digitalisaation vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen. Alueidenkäyttötavoitteilla pyritään edistämään asuin-, työpaikka-, vapaa-ajan- ja palvelutoimintojen sekä liikenteen saavutettavuutta ja sijoittumista tarkoituksenmukaisella tavalla, jolloin yhdyskuntarakenteen hajautuminen vähenee. Nämä kaikki yhdessä edesauttavat kaikkien kansalaisten tasavertaista elämistä ja toimimista yhteiskunnassa.

Invalidiliitto ehdottaa, että tavoitteissa korostetaan matkaketjujen ja palvelujen katkeamatonta esteettömyyttä kaikkien kansalaisten kannalta.

Esteetön ja kaikille saavutettava liikennejärjestelmä on taloudellinen, kun erityisratkaisuja tarvitaan vähemmän. Rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömät ratkaisut tukevat ihmisten yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoa: Erityisasiantuntija: Harri Leivo, esteettömyysasiantuntija, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus, harri.leivo(at)invalidiliitto.fi.

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa