Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
09.11.2018

Liikenteen turvallisuusviraston lausuntopyyntö määräysluonnoksesta (TRAFI/664120/03.04.03.00/2018)

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Trafi:lle ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista.

Olemme antaneet lausunnon, vaikka takalaitanostimet eivät kuulu lausuntopyynnön piiriin. Asian vakavuudesta johtuen annamme siis toistamiseen lausuntomme siitä, että esteettömien ajoneuvojen takalaitanostimet tulee saattaa määräaikaistarkastusten tarkastuskohteeksi ja arvioitavaksi sekä pyydämme Trafia ryhtymään asianmukaisiin toimiin asian kirjaamisesta määräykseen. Tällä hetkellä takalaitanostimet katsastetaan vain ajoneuvon käyttöönottokatsastuksen yhteydessä, mikä ei ole riittävää. 

Lausunnossa olemme kiinnittäneet huomiota nimenomaan henkilöturvallisuuskysymyksiin. Invalidiliitto näkee katsastuskysymyksen lisäksi ongelmalliseksi sen, ettei ison esteettömän ajoneuvon määritelmässä edellytetä takalaitanostimen standardinmukaisuutta.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa