17.05.2018

Invalidiliiton kommentit keskustelupaperiin maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivoista

Invalidiliitto vastasi ympäristöministeriön kommenttipyyntöön koskien keskustelupaperia maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivoiksi.

Invalidiliitto korosti vastauksessaan esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden huomioimista YK:n vammaissopimuksen mukaisesti kaavoituksen kaikilla tasoilla. YK:n vammaissopimus määrittelee esteettömyyden ihmisoikeudeksi. Vammaisten henkilöiden tulee voida käyttää rakennettua ympäristöä ja liikennejärjestelmiä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esteettömyyden toteutuminen saumattomasti edellyttää kaikkia ihmisiä huomioivaa suunnittelua ja Design for All (tai Universal Design) -periaatteen noudattamista jo alueidenkäytön strategisissa linjauksissa.

Tärkeää on, että linjaukset tehdään valtakunnan tasolla ja maakunnan tasolla, josta ne edelleen konkretisoituvat osaksi kuntatason suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Parhaimmillaan kaavoituksen kaikilla tasoilla luodaan mahdollisuuksia esteettömien ympäristöjen toteuttamista varten. Sen myötä ihmisten yhdenvertaisuus voi toteutua.

Lue koko lausunto täältä >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa