11.05.2018
Invalidiliitto vastasi STM:n lausuntopyyntökyselyyn sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa koskevista asiakirjamalleista.

Invalidiliiton korosti vastauksessaan sosiaali- ja terveyskeskusten tilojen sekä hoito- ja tutkimusvälineiden esteettömyyttä ja helppoa saavutettavuutta liikkumisesteisille asiakkaille.  

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palveluntuottajan viestinnän tulee olla myös selkeää ja helposti saavutettavaa siten, että asiakas kykenee ymmärtämään annetun tiedon. Asiakkaan tarvitsema tieto hänen valintoihinsa liittyvistä oikeuksista tulee olla myös puolueetonta ja syrjimätöntä.  

Invalidiliitto kiinnitti vastauksessaan huomiota myös siihen, että ehdoissa tulee olla mukana myös menettelytavat siitä, miten asiakaspalautteet ja mahdolliset valvovien viranomaisten kannanotot, päätökset ja ratkaisut huomioidaan maakunnan valvonnassa ja palveluiden kehittämisessä.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa