15.01.2018

Kysely: Kommentoi Palveluvalikoimaneuvoston suositusluonnosta Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa

Invalidiliitto lausui harvinaislääkkeen suositusluonnoksesta (Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa). 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositusluonnoksen mukaan lääketieteellinen peruste olisi korvata nusinerseenihoito vaikeaa ja harvinaista lihassairautta sairastavalle lapselle, mutta vastaan asettuvat suositusluonnoksen mukaan yhteiskunnalliset ja ennen kaikkea taloudelliset tekijät.

Invalidiliitto haluaa nostaa lääketieteellisen ja taloudellisen näkökulman rinnalle oikeudellisen näkökulman. Oikeudellisesti on esitettävissä useita perusteita tämän harvinaislääkkeen korvattavuudelle, kuten YK:n vammaissopimuksen määräykset ja Suomen perustuslaki tätä oikeudellista perustetta tukevat. Invalidiliitto katsoo, että nusinerseenihoidon eli harvinaislääkkeen korkea hinta ei voi olla pelkästään ainoa kriteeri sille, ettei nusinerseenihoito kuulu suomalaiseen terveydenhuollon palvelujärjestelmään.

Tietyin edellytyksin nusinerseenilääke on mahdollista korvata SMA-taudin hoidossa vammaiselle lapselle ja mahdollisesti myös aikuiselle, jos lääkkeen hyöty on osoitettavissa yksilöllisissä tilanteissa.

Lisätietoja: Henrik Gustafsson, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi, puh. 0447650693

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa