17.05.2018

HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Invalidiliitto oli kuultavana 16.5.2018 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen. Kuuleminen koski nimenomaan valinnanvapauslaissa ehdotettua henkilökohtaista budjettia.

Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen kiinnitti valiokunnan huomiota erityisesti henkilökohtaisella budjetilla annettavien palveluiden arvoon, sisältöön sekä ehtoihin. Lisäksi kiinnitimme huomiota muun muassa kuluttajaoikeudellisen aseman kirjaamiseen sekä siihen, että henkilökohtainen budjetti on turvattava kaikissa vammaispalveluissa. Asiantuntijalausuntomme sisältää useita pykäläehdotuksia, joihin myös Vammaisfoorumi on usealta osin yhtynyt.

Lähtökohtaisesti Invalidiliitto näkee hallituksen esityksen tuovan vaikeavammaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omien palveluiden järjestämiseen, mikä nyt puuttuu sosiaali- ja vammaispalveluissa. Koska tähän mennessä käynnistetyt henkilökohtaisen budjetin kokeiluhankkeet ovat koskettaneet vammaispalveluita vain hyvin ohuesti. Kannatamme esitetyn mukaisesti kokeiluhankkeiden nivomista valinnanvapaussäädöksiin.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa