Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
30.09.2019
Invalidiliitto on antanut lausuntonsa opetushallitukselle henkilökohtaisen avustamisen ammattitutkinnon muuttamisesta ns. SORA-tutkinnoksi.

Lisää asiakasturvallisuutta 

Invalidiliitto kannattaa henkilökohtaisen avun tutkinnon muuttamista SORA-tutkinnoksi. Henkilökohtaisten avustajien työ tapahtuu pääasiallisesti yksintyöskentelynä, yksityishenkilöiden, eli vammaisen henkilön yksityisyyden ja kodin piirissä.

Työtehtäviin kuuluu runsaasti avun käyttäjän yksityisyyden piiriin kuuluvia työtehtäviä, kuten avustamista avustettavan ohjeiden mukaan raha-asioiden hoitamisessa, asioinnissa, intiimitoimissa avustamista sekä tilanteissa, joissa on erityisen välttämätöntä kunnioittaa vammaisen avunkäyttäjän yksityisyyttä. Vammainen ihminen joutuu täysin luottamaan monin eri tavoin omaan avustajaansa. 

– Tilanteisiin liittyy riskejä taloudellisiin rikoksiin, lääkkeiden anastamiseen, mahdollisuus painostukseen, hyväksikäyttöön jne. Tästä syystä on tarpeen toteuttaa kaikki sellaiset toimet, jotka osaltaan ennaltaehkäisevät näitä riskejä, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen

Tutkinto tulisi siirtää muuhun tutkintokokonaisuuteen

Henkilökohtaisen avun tutkinto kuuluu tällä hetkellä osaksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualanammattitutkintoa. Invalidiliitto toteaa tässä yhteydessä, että kyseinen henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvä tutkinto-osa olisi perusteltua siirtää pois puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta kokonaisuudessaan.

SORA-säädösten tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta ja lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin.

Lue koko lausunto >>

Lisätietoja: Lakimies Elina Nieminen, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa