kuva tehohoitohuoneesta
14.12.2022
Invalidiliitto teki kesäkuussa 2022 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jossa pyydettiin selvittämään rajataanko Suomessa tehohoidon ulkopuolelle vaikeavammaisia henkilöitä. Kantelun hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä (HUS) oli voimassa tehohoidon huolta herättävä rajaus.

Invalidiliitto halusi kantelulla varmistaa, ettei erityisesti toisen avusta riippuvaisia henkilökohtaisen avun käyttäjiä tai vammaispalvelun vaikeavammaisia asiakkaita rajata tehohoidon ulkopuolelle lainvastaisin hoidonrajauksin. Oikeus elämään ja yhdenvertaisiin terveydenhuollon palveluihin on toteuduttava valtakunnallisesti. 

HUS poisti omatoimisuuden edellytyksen kriteereistään 

Kantelun hetkellä HUSilla oli voimassa tehohoidon rajaus, joka edellytti, että tehohoito aloitetaan vain niissä tapauksissa, joissa arvioidaan potilaan hengenvaarallisen tilan olevan ohimenevä ja selviydyttyään potilaalla on mahdollisuus elää omatoimista sekä laadukasta elämää. Tämä uhkasi rajata vaikeavammaisia tehohoidon ulkopuolelle ilman lääketieteellistä perustetta.  

HUS on sittemmin muuttanut kyseistä rajausta ja poistanut arvostellun omatoimisuuden edellytyksen ohjeistuksestaan. Apulaisoikeusasiamies totesi vastauksessaan, että HUSin verkkosivuilla todetaan tehohoidon kriteereistä vastauksen antamisen hetkellä näin: ”Ryhdymme tehohoitoon vain silloin, kun arvioidaan, että potilaan hengenvaarallinen tila on ohimenevä ja selviydyttyään hänellä mahdollisuus elää laadukasta elämää.”   

Apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei kantelun perusteella ollut aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä. Oikeusasiamiehen kanslian tiedossa ei myöskään ollut konkreettisia yksilöityjä tapauksia tai ohjeita, joissa vaikeavammaisen henkilön hoitoa olisi rajoitettu kantelukirjoituksessa kuvatulla tavalla. 

Oikeusasiamies korosti vammaisten yhdenvertaista oikeutta tehohoitoon 

Oikeusasiamies korosti STM:n huhtikuussa 2020 tiedotteessaan antamaa linjausta, jossa ministeriö toteaa, että kuntien on myös poikkeusoloissa turvattava jokaiselle kuuluva oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Tämä koskee yhdenvertaisesti kaikkia ihmisryhmiä. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tehohoitoa. Oikeusasiamies myös totesi, että jos tällaisia tapauksia tulee jatkossa tietoon, ne voidaan ottaa tutkittaviksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö kiinnitti samaisessa tiedotteessaan huomiota Suomen Tehohoitoyhdistyksen vuonna 2019 julkaisemiin eettisiin ohjeisiin. ”Ohjeiden mukaisesti jokaisella ihmisellä on tilapäiseen hengenvaaraan jouduttuaan yhtäläinen oikeus tehohoidon tarpeen arviointiin”, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen. “Tilannetta on seurattava, jotta myös vaikeimmin vammaisten oikeus yhdenvertaiseen elämään ja sitä ylläpitävään hoitoon tulee jatkossakin turvatuksi”.

Lue Invalidiliiton saama vastaus eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä tehohoidosta. (pdf) 

Jaa sosiaalisessa mediassa