Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
02.11.2020
Invalidiliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien taksipalvelujen korjaussarjaa. Invalidiliitto on keskittynyt lausunnossaan taksipalveluiden turvallisuuteen, laatuun ja saatavuuteen jäsenistömme yhdenvertaisen liikkumisen turvaamiseksi.

Erityisryhmien kokema turvallisuus on heikentynyt monien selvitysten perusteella vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen.  Nyt taksipalvelujen turvallisuutta edistäviä asioita on lisätty lakiesitykseen.  
 
Invalidiliitto on lausunnossaan nimenomaan perustellut taksipalvelujen kehittämistarpeita fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten lähtökohdista. Moni vammainen ihminen tarvitsee toimivia taksipalveluita työ- ja opiskelumatkoihin, asiointiin, harrastuksiin, sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  

Kuljettajan osaaminen ratkaisee 

Invalidiliitto on vuosia vaatinut erityisryhmien taksin kuljettajien koulutusta. Nyt vihdoin on toteutumassa laintasolla säädettävä vähimmäisstandardin täyttävä vapaaehtoinen erityisryhmien kuljettajakoulutus. Invalidiliitto vaatii kuitenkin lausunnossaan, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksen tulisi olla pakollinen.  
 
- Erityisryhmien kuljetuspalveluita tarjoavat elinkeinonharjoittajat muodostavat pääsääntöisesti valtaosan niistä toimijoista, jotka samalla tuottavat esimerkiksi Kelan ja kuntien korvaamia kuljetuspalveluita, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen toteaa. 
 
Niemisen mukaan julkisesti hankittujen matkojen toimivuus vaikuttaa vahvasti ja lähes suoraan erityisryhmien tarjolla oleviin markkinoihin niin kuljettajan osaamisen, kuin myös siellä käytettävän kaluston laadun osalta. Asiakas kun on täysin riippuvainen usein kuljettajasta. 
 
- On ilahduttavaa, että esityksessä on koulutukseen katsottu tarpeen sisällyttää laajasti eri liikunta- ja toimintarajoitteisten palvelutarpeisiin perehtymistä sekä yleisempien apuvälineiden käsittelyn.  Teoriakoe ei kuitenkaan ole riittävä, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo.   
 
Koulutuksen sisällöstä tullaan määrittelemään yksityiskohtaisemman Traficomissa valmisteilla olevassa määräyksessä. 

Yhdenvertainen liikkuminen edellyttää taksipalveluiden saatavuutta 

Vuoden 2018 taksiuudistuksessa poistuivat asemapaikka- ja päivystysvelvoite. Tämä heikensi myös esteettömien ajoneuvojen saatavuutta ja näkyi erityisesti haja-asutusalueilla etenkin apuvälineitä käyttäville vammaisille ihmisille vaikeutena kyydin järjestymisessä. Lainvalmistelun aikana on tullut esiin, että seuranta ei ole tuottanut riittävästä tietoa taksipalveluiden saatavuudesta.  
 
Invalidiliitto pitää hyvänä ehdotuksena, että alueellisesti voitaisiin jatkossa koota tietoja taksipalvelujen toteutumisesta, henkilöliikenteen liikkumispalvelujen tarjoavien toimijoiden kuten taksiyrittäjien ja välityskeskusten toimittamien tietojen pohjalta alueellisesti ja ajallisesti jaotellen. Näin saadun täsmä tiedon perusteella voitaisiin asioita ratkaista nykyistä paremmin.  
 
Erityisryhmät joutuvat usein käyttämään taksiliikenteessä lisäpalveluita, joiksi luetaan muun muassa saattaminen, takalaitanostimen käyttö tai porrasveto. Lakiesityksessä ehdotetaan, että Traficom seuraisi erityisryhmien lisäpalvelujen hintoja. Lisäpalveluista aiheutuvat kustannukset voivat rajata vammaisia ihmisiä pois taksien piiristä kuluttaja-asiakkaina. Invalidiliitto ei pidä riittävänä sitä, että hintakehitystä seurataan, vaan vaatii enimmäishinnan säätämistä erikseen.

Invalidiliitto pitää välttämättömänä liikennepalvelulain uudistamista turvallisten taksipalveluiden turvaamiseksi kaikille käyttäjäryhmille. Uudistuneen liikennepalvelulain on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2021.  
 
Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi.
 
Lue Invalidiliiton lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle (pdf).

Jaa sosiaalisessa mediassa