Kuvituskuva.
16.08.2022
Hallitus esittää sairausvakuutuslakiin muutoksia, jotka vaikuttavat osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiin sekä osasairauspäivärahan enimmäisaikaan. Invalidiliiton mukaan ehdotukset ovat kannatettavia. Lausunnolla ollut hallituksen esitys jatkaa sairauspäivärahaan ja osasairauspäivärahaan tehtyjä uudistuksia.

Invalidiliitto kannattaa pääosin Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia koskevia ehdotuksia. Liitto esittää kuitenkin huolensa siitä, että osa ammatillista kuntoutusta hakeneista voi jäädä niin sanotusti tyhjän päälle, mikäli työeläkelaitos tekee kielteisen päätöksen eikä hakemus sen jälkeen etene Kelassakaan. Invalidiliiton mukaan on äärimmäisen tärkeää kehittää asiakkaiden ohjausta näissä tilanteissa. 

Invalidiliitto esittää lisäksi, että osasairauspäivärahaa kehitettäisiin niin, että sillä voitaisiin tukea työntekijöitä työkyvyn heikentyessä jo aiemmin kuin nykytilanteessa. Osasairauspäivärahassa edellytetään, että työajan tulee vähentyä vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia aiemmasta työajasta. Invalidiliiton näkemyksen mukaan olisi tarpeellista tukea jo varhaisempaa työkyvyn menetystä.   

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (pdf).

Lisätietoa: Anne Mäki, koulutuksen ja työelämän asiantuntija, Invalidiliitto, anne.maki@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa