Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
30.09.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi liittyvistä eri toimista. Tällaisia toimia olisi esimerkiksi aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysministeriön päätös poiketa kunnallisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaiden palvelujen turvaamiseksi.

Esitys koskee myös ehdotusta menettelytavoista, miten koronavirusepidemian aikana palveluja tulisi uudelleen järjestää ja tarjota asiakkaille ja toimintaan osallistuville. Näissä tilanteissa palvelujen toteuttaminen tulee tapahtua turvallisesti siten, että uusien tartuntojen leviäminen voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti estää. Vastaavanlainen sääntely olisi tarpeen myös pysyvänä toimena. 

Palveluja kotiin saavien turvaa vahvistetaan  

Invalidiliitto kannattaa esitystä ja pitää sitä tarpeellisena. Näin kyetään turvaamaan nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky. Samalla parannetaan kotiin annettavien palvelujen tarjoamista ja siten turvataan asiakkaiden palveluiden jatkuvuus. 

- Esitykseen tulee kirjata siksi myös henkilökohtainen apu sekä omaishoitotilanteet. Tämän lisäksi näihin tilanteisiin on syytä turvata yhdenmukaisesti myös suojavälineiden riittävä saatavuus ja näiden käyttöön liittyvä opastus ja ohjeistus, kuten on esitetty muiden asiakasta hoitavien henkilöiden osalta, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.

Osa lakiesityksen muutoksista on tarkoitus olla voimassa COVID-19 epidemiaan liittyen väliaikaisesti kesäkuun loppuun 2021. Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Lakiesitys on osa hallituksen hybridistrategiaa ja toimintasuunnitelmaa.

Lue koko Invalidiliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta (pdf).

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa