Kuvituskuva.
30.06.2022
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisia liikenteen päästövähennystavoitteita edistetään kasvattamalla mm. nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Invalidiliiton mukaan tämän ulkopuolelle pitää jättää ns. M1-luokan ajoneuvot, jotka soveltuvat pyörätuolissa istuvan henkilön matkustamiseen. Näin turvataan esteettömän ajokaluston riittävä saatavuus myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2021 voimaantullutta lakia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tarkastellaan uudelleen sote-uudistuksen takia. 

Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on yksi väline saavuttaa päästövähennyksille asetetut tavoitteet. Invalidiliitto näkee, että julkisten hankintojen mukaan ottaminen päästövähennyksiin on myönteinen asia. 

Invalidiliitolle on tärkeää liikkumisen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä vammaisten henkilöiden yhdenvertainen liikkuminen. Tästä syystä on tärkeää, että ns. M1-luokan ajoneuvot eivät ole mukana tässä vaiheessa nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuudessa julkisissa hankinnoissa. Julkisesti hankituissa vammaisten henkilöiden taksipalveluissa käytetään esteetöntä M1-luokan ajoneuvoa ja tavallista henkilöautoa. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta (pdf). 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa