Kuvituskuva.
15.09.2021
Invalidiliitto kannattaa ilmastolakiluonnoksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Nykyinen ilmastolaki on ollut voimassa vuodesta 2015 alkaen, mutta ilmastonmuutoksen nopea eteneminen edellyttää lain uudelleen tarkastelua ja uusien toimenpiteiden tekemistä. Lakiesityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Invalidiliitto korostaa, että jokaisella toimijalla on oma osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.  

- Jotta vammaiset ihmiset voivat osallistua yhdenvertaisesti erilaisten ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden tekemiseen, on huolehdittava läpileikkaavasti palvelujen ja rakennetun ympäristön esteettömyydestä sekä digitaalisesta saavutettavuudesta, sanoo Invalidiliiton toimitusjohtaja Janne Juvakka

YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että vammaiset ihmiset huomioidaan aktiivisina kansalaisina, joilla on yhdenvertainen mahdollisuus toimia yhteiskunnan jäseninä. 

Esteetöntä liikkumista ja kannustimia 

Invalidiliitto nostaa lausunnossaan esiin esimerkkejä vammaisiin ihmisiin liittyvistä ilmastonmuutoksen torjuntatoimista.  

- Julkisen liikenteen esteettömyys ja katkeamattomat turvalliset palveluketjut edistävät vammaisten ihmisten mahdollisuutta hyödyntää joukkoliikennettä ja auttavat näin vähentämään liikenteestä syntyviä päästöjä, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson

- Liikenteen päästöt vähenevät myös kevyen liikenteen väylien käytön lisääntyessä. Erilaisin apuvälinein liikkuvat ihmiset voivat käyttää kevyen liikenteen väyliä vain, jos niiden peruskunnosta ja erityisesti ympäri vuoden tapahtuvasta ylläpidosta huolehditaan. 

Invalidiliitto on aiemminkin muistuttanut kannustinten tärkeydestä: ne voisivat ohjata vammaisten autonhankintaprosesseja vähäpäästöisten tai päästöttömien autojen suuntaan. Nykyinen verotuksen kautta kohdentuva tukijärjestelmä ei kannusta vammaista ihmistä vähäpäästöisen tai päästöttömän auton hankintaan. Invalidiliitto on ehdottanut, että yhtenä vaihtoehtona selvitettäisiin suoran hankintatuen käyttöönottoa, jossa voisi soveltaa autoverolain 26 § kriteereitä. Sähköautojen latauspisteiden on oltava esteettömiä, jotta vammaisilla ihmisillä on aito mahdollisuus siirtyä käyttämään sähköautoja. 

Myös kehitysmaiden vammaiset ihmiset mukaan  

Ilmastonmuutos vaikuttaa globaalisti erityisen negatiivisesti haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin kiihdyttäen heidän köyhtymistään ja syrjäytymistään. Invalidiliitto muistuttaa lausunnossaan, että on tärkeää, että vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä pääsevät mukaan tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä myös kehitysmaissa. Heidän osallistamisensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallisiin toimintaohjelmiin on tärkeää. Invalidiliitto toteaa lausunnossaan myös, että ulkoministeriön myöntämän kehitysrahoituksen on noudatettava ympäristöä suojelevia kriteerejä ja että rahoitusta tulee myöntää ainoastaan ilmastoystävällisille hankkeille. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto ilmastolakiluonnoksesta (pdf).

Lisätietoa: Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto, laura.andersson@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa