13.10.2017

Invalidiliitto ry hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Invalidiliitto on ottanut kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Liitto korostaa, että säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Nyt, kun talous osoittaa elpymisen merkkejä, tulisi tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ja hyvin rajalliseen henkilöjoukkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet harkita uudelleen ottaen huomioon mm. YK:n vammaissopimuksen Suomea velvoittavat määräykset.

Invalidiliitto yhtyy SOSTE ry:n näkemykseen, jonka mukaan kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien indeksijäädytykset on peruttava. Indeksijäädytykset heikentävät entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa eivätkä mahdolliset veronkevennykset auta perusturvan varassa eläviä. Etuusleikkaukset ja elinkustannusten kiihtyvä kasvu ovat heikentäneet etuuksien varassa elävien ihmisten tilannetta kohtuuttomasti. 
 
Pääministeri Sipilän hallitus pyrkii estämään eriarvoisuuden lisääntymistä korottamalla vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa sekä kuntoutusrahaa, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Lisäksi hallitus korottaa takuueläkettä noin 15 eurolla kuukaudessa. Nämä toimenpiteet ovat kannatettavia, mutta riittämättömiä. Takuueläkkeen tason korotus on riittämätön kaikkien viime vuosina tapahtuneiden omavastuuosuuksien korotusten jälkeen.

Invalidiliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös mm. asuntojen ja liikkumisen esteettömyyteen, pitkiin käsittelyaikoihin vakuutusoikeudessa, tukea tarvitsevien vammaisten opiskelijoiden oppilaitosten resurssien ja kehittymismahdollisuuksien turvaamiseen sekä eri tavoin vammaisten, osatyökykyisten ja tehostettua palvelua tarvitsevien työttömien henkilöiden työllisyyspalveluiden toimivuuteen. Invalidiliitto pitää erityisen hyvänä sitä, että budjettiesityksessä on rahoitus työolosuhteiden järjestelytuelle myös vuodelle 2018.

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa